Wijziging spelregel voor F-jeugd!

Dit seizoen is een wijziging doorgevoerd in de spelregels voor de F-jeugd. Kort gezegd komt het er op neer dat een speler na zijn eigen schot niet direct na het afvangen weer mag schieten. De speler moet in die situatie de bal eerst overspelen naar een medespeler.

Als speler A schiet en mist, en speler B vangt af, mag diegene wel meteen schieten.

De formele reglementstekst:
Indien een schot niet tot een geldig doelpunt leidt en de schietende speler direct na het schot weer in bezit komt van de bal, dient deze eerst te worden overgespeeld alvorens weer door een speler van die ploeg mag worden geschoten. Daarbij zijn de leden k en l van dit artikel 11 van toepassing. Indien er niet wordt overgespeeld, maar er weer wordt geschoten door de speler die het eigen schot heeft afgevangen, volgt een spelhervatting voor de andere ploeg.

De officiële reglementen worden spoedig op www.knkv.nl geplaatst.

Aan onze F-coaches en voor degenen die hen moeten fluiten, zal dat even wennen worden, maar dat komt goed!

Groeten,

De scheidsrechterscommissie