De accommodatie; geproefd van de stip aan de horizon

Onder leiding van avondvoorzitter Amarins Sijbesma hebben zo’n 20-tal stadsontwikkelaars van Synergo zich gebogen over de toekomst van de accommodatie.

Hans de Wind legde de relatie tussen een aantal ontwikkelingen vanuit Synergo en vanuit de stad en gaf daarmee aan wat de potentie van de plek aan de Loevenhoutsedijk is.

Vervolgens gingen de deelnemers in 4 groepen aan de slag met een grote luchtfoto van de accommodatie en omgeving en maquettemateriaal. Na een klein uur puzzelen en discussieren werden de plannen gepresenteerd.

En dan…

Er werd op verschillende manieren stilgestaan bij de problematiek van de krapte van de accommodatie; er is een strategie nodig die op de korte termijn lucht geeft en op de lange termijn ruimte voor ontwikkeling borgt. Alle groepen lieten plannen zien van een multifunctionele accommodatie die bedoeld is om het korfbal te ondersteunen en die tegelijkertijd ruimte biedt voor andere sporten/vrijetijdsbestedingen en aan sport en beweging gerelateerde functies, zoals sportmassage, fysiotherapie en sportdiëtisten. Daarmee wordt ook een brug geslagen naar de omliggende wijken die er bij betrokken werden.

20140624 brainstorm maquetteLeuk was om te zien hoe het buurtje tussen Hoogstraat en het veld meegenomen werd. Duidelijk mag zijn dat een multifunctioneel plan stap voor stap ontwikkeld moet worden; in een keer een dergelijke accommodatie neerzetten zal moeilijk haalbaar zijn vanuit financieel oogpunt. Het concept zal gefaseerd en met beheersing van risico’s zijn eigen gelijk moeten aantonen. Ook helder is dat we in de stad geen ‘schuren’ als sportaccommodaties kunnen bouwen, zoals kennelijk buiten de stad wel kan. Er zal een goede balans gezocht moeten worden met de architectonische ambities van de stad. Een mooie accommodatie op deze plek in de stad werkt ook in ons voordeel.

Ontwikkelingen

De deelnemers van de avond beseffen dat de stad zich blijft ontwikkelen. Dat werd aangetoond met de plattegrond van de stad uit 1940 waar de huidige locatie aan de rand van de stad ligt op de route naar fort Ruigenhoek en de plattegrond van nu waar de het veld midden in de stad ligt. En die ontwikkelingen houden niet op, de stad blijft aan zichzelf sleutelen en wordt steeds weer opnieuw uitgevonden. Dat zal ook invloed hebben op onze accommodatie en daar moeten we op in blijven spelen.

En nu?

Wat het beste plan is, dat weten we nog niet. We moeten toe naar een ontwikkelingsstrategie om te ontdekken langs welk spoor we de meeste kansen hebben om de stip aan de horizon te bereiken. Komende tijd werken we hier verder aan. Interesse om mee te denken? Laat het maar weten aan Hans de Wind!

Groeten,
Hans.