Beter schieten (idee van Wim Scholtmeijer)

Een idee van Wim Scholtmeijer over het nieuwe schieten. Overgenomen van zijn website http://wimscholtmeijer.com.

wim-scholtmeijerJe gaat het pas zien als je het snapt. Laat ik met de deur in huis vallen: we zijn niet goed bezig. Ik geloof dat het anders moet. Ik wil je uitdagen om anders naar korfbal te kijken. Kritisch te zijn op alle zaken die jij als waarheid hebt aangenomen. Het kan allemaal anders, maar alleen als je er voor open staat.

Ik ga beginnen bij het afstandsschot. Net als bij vele andere facetten van het spel benaderen we deze belangrijke motorische vaardigheid precies van de verkeerde kant. We zijn teveel gericht op de vorm en we vergeten waar het eigenlijk echt om gaat: het gaat om mikken.

Vraag een willekeurige korfballer waar hij nou precies op mikt tijdens het schieten en je krijgt een vaag antwoord. We zijn namelijk niet opgeleid in het mikken. We zijn opgeleid om iets te kunnen zeggen over de manier waaróp we schieten. De focus ligt tijdens het schieten intern. De vorm. “De techniek” is heiliger dan het doel.

Wat is eigenlijk het doel van schieten als motorische handeling? Is de vorm het doel geworden? Dit zou je haast wel denken wanneer een speler die een slechte dag heeft, alleen nog maar op zijn techniek gericht is. Wat is het doel dan? Gaat het alleen om raak of mis? Ik denk het niet. We schieten nog steeds meer mis dan raak, dus we zullen nog gerichter moeten kaderen waar we eigenlijk op mikken.

Kijk eens kritisch naar jezelf als trainer. Waar ben jij op gericht bij het opleiden? Op de vorm of op het resultaat? Natuurlijk heeft het één met het ander te maken. Maar waar leer jij je spelers zich op te focussen? Wil je een interne of een externe focus? Wat is de basis waarvan uit je begint? Begin je bij de vorm en kom je van daaruit op het resultaat? Of doe je het zoals ik het voorstel: Begin bij de eindspelvorm en reken van daaruit terug.

Zoals je elders op de site hebt kunnen lezen, is de grote vraag hoe iemand het snelst en het beste motorisch kan leren. Wat blijkt is dat de manier waarop de meeste van ons het bewegingsprobleem “afstandsschot” benaderen beter kan. We zijn teveel intern gefocust terwijl blijkt dat een externe focus veel succesvoller is. Nu is de vorm is heiliger geworden dan het resultaat. Bij een externe focus zal de vorm zich echter tijdens oefening aanpassen aan het doel van de handeling.

Laat ik voorop stellen dat ik ook pas twee jaar op deze manier naar deze materie kijk. Er was voorheen niemand te vinden die een grotere voorstander was van de “perfecte techniek”. Immers, deze technische voorwaarden maakten de kans toch het grootste om te kunnen scoren? Nu weet ik wel beter.

Het gaat erom dat trainers een arrangement verzinnen waarin bepaalde doelen gehaald moeten worden. Binnen deze arrangementen zullen de spelers zélf de vorm van hun handeling aanpassen wanneer het resultaat daarom vraagt. Ze willen namelijk succesvol zijn. Wanneer ze leren om het resultaat van hun handeling te waarderen en deze aan te passen wanneer nodig, zul je zien dat ze enorm snel vooruit gaan. En komen ze er niet uit, dan is de trainer daar om vragenderwijs de speler weer op weg te helpen. Al spelend leren ze spelen. Al mikkend zullen ze leren schieten.

De kritische succesfactoren die van invloed zijn op het het schieten zijn: de Balbaan, de Afstand en de Richting. Afgekort als BAR.

De balbaan en de afstand zijn volgens mij kritische succesfactoren die de spelers met veel oefenen zelf leren aanpassen zonder daar veel hulp bij te krijgen. Ik vind dat we ons veel meer moeten focussen op de richting van het schieten. Het moet bij het schieten niet alleen meer gaan om raak of mis. De spelers gooien nu alle missers op één hoop en focussen zich op de vorm. Mijns inziens moeten de spelers zich veel meer focussen op de richting van het schot. Een externe focus. De vorm zal zich onbewust aanpassen aan het doel.

Hoe gaan we dit doen?

Hoe gaan we als trainers een arrangement maken waarin de spelers zelf kritisch leren kijken naar het resultaat van hun handeling? Hoe gaan we een arrangement maken waarin de focus extern komt te liggen en waarin we de kritische succesfactor “Richting” willen verbeteren?

We gaan tape op de korven plakken!

korf-met-tapeDeel de korf in acht stukken. Plak dus acht stukken tape in verticale richting op de korf.

Opdracht: Schiet tussen drie strepen door in de korf. Maak een denkbeeldige baan vanaf jouw lichaam naar de drie strepen en schiet de bal over deze baan in de korf. Probeer te scoren, maar focus je op deze baan.

 

 

 

Differentieer in niveau door het aanpassen van:

•Afstand: van kleine afstand naar grotere afstand
•Beweging: van statische situaties naar dynamische situaties
•Weerstand: van weinig naar meer weerstand
•Opdracht: van tussen drie naar tussen twee strepen door in de korf schieten
 
 Tot en met de pupillen zou ik nog wel veel aandacht besteden aan de techniek. De spelers moeten leren welke technische facetten van invloed zijn op het resultaat. Het gaat hier dus zowel om motorische als om cognitieve vaardigheden.

Vanaf de aspiranten moet de focus veel meer extern gericht zijn. Juist hier is het van belang om veel arrangementen te verzinnen waarin de spelers zélf hun handelen aanpassen wanneer het resultaat erom vraagt. De rol van de trainer blijft wel het geven van aanwijzingen, maar altijd vragenderwijs en gericht vanuit het resultaat: “Wat zou je kunnen veranderen om niet meer zo vaak naast de drie strepen te schieten?”

•Pupillen: focus zowel intern als extern gericht. Te hard of te zacht schieten heeft geen consequentie.
•Aspiranten: focus extern gericht. Te zacht schieten krijgt consequentie. Dit in verband met grotere waarde van de rebound.
•Junioren: focus extern gericht. Te hard of te zacht schieten heeft directe consequentie.

Wat is het gevolg van deze manier van schieten:

•spelers zijn altijd wedstrijdsituatief gefocust tijdens het schieten;
•spelers zijn minder bezig met missers. Missen is niet erg, mits maar geschoten wordt over de baan;
•spelers zijn minder bewust bezig met hun techniek. De techniek staat in dienst van het resultaat en zal zich onbewust aanpassen;
•spelers zullen zich zelfs bij een mindere dag blijven focussen op de richting;
•spelers worden zelf leidend in hun leerproces. De trainer is daar wanneer de spelers zelf niet meer verder komen in dit proces;
•spelers zullen verschrikkelijk veel zuiverder gaan schieten!

Je gaat het pas zien als je het snapt.

Succes, Wim

 

Zie ook:

Het verhaal van Wim op wimscholtmeijer.com