Bijzondere Algemene LedenVergadering 8 november 2016

overzicht accommodatie kleine versie

Hierbij nodigt het bestuur de Synergo-leden uit voor een Bijzondere Algemene LedenVergadering (BALV) op dinsdag 8 november vanaf 19.30 uur. We gaan stemmen over de plannen voor onze nieuwe accommodatie. Dit zijn plannen die jou of je kind(eren) zeker aangaan! Er zijn dan ook geen trainingen op 8 november.

We staan voor de belangrijkste beslissing sinds de oprichting van Synergo in 1996, die we met zoveel mogelijk leden willen nemen. Er zijn dan ook geen trainingen op 8 november.

We gaan stemmen over de plannen voor uitbreiding van de kunstgrasvelden, een nieuwe kantine en een sporthal op ons sportpark Loevenhoutsedijk. We hopen dat je erbij bent! In het informatiedocument als bijlage in de e-mail aan de leden van 15 jaar en ouder vind je alles om je goed voor te bereiden en je mening te vormen.

We brengen de volgende vraag in stemming

Geef je het bestuur goedkeuring om in samenwerking met de gemeente Utrecht een nieuwe kantine te laten bouwen ter waarde van ca. € 300.000 (incl. btw)?

Daarmee geef je een GO! voor de nieuwe accommodatie. Dit betekent dat je akkoord gaat het met slopen van onze eigen kantine. Het bestuur heeft voorkeur om de nieuwe kantine te kopen. Op de ledenvergadering van juni 2017 leggen we de koop versus huur voor.

Agenda BALV

 1. Welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Afmeldingen en ingekomen berichten
 4. Toelichting, behandelen ingekomen vragen en vragenronde op het voorliggende voorstel
 5. Stemming: voorstel
 6. PAUZE – telling
 7. Bekendmaking besluit
 8. Vervolg route
 9. Borrel

Het bestuur stuurt op 25 oktober een e-mail aan alle leden op het bij de ledenadministratie bekende e-mailadres. Er is een e-mail voor jeugdleden tot en met 14 jaar en een e-mail voor leden van 15 jaar en ouder:

 • Leden tot en met 14 jaar mogen niet zelf hun stem uitbrengen; dat moet één van de ouders doen. Aan hen het verzoek kun keuze te maken en een ouder te laten stemmen.
 • Leden van 15 jaar en ouder mogen zelf stemmen (of een ander lid machtigen). In de e-mail aan de leden van 15 jaar en ouder is een bijlage toegevoegd: dit document is niet openbaar en is ter voorbereiding op de Bijzondere Algemene LedenVergadering.

Ook versturen we nog een brief aan alle leden, ook weer een versie tot en met 14 jaar en een versie van 15 jaar en ouder.

Sporthal voor SynergoVoor wie?

Ben je 15 jaar of ouder, dan mag je zelf stemmen! Ouders van jeugdleden tot en met 14 jaar mogen 1 stem uitbrengen namens elk kind.

De registratie van de leden vindt plaats om 19.30 uur. Om 20.00 uur start de vergadering. Alle Synergo-leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom!

Kun je niet aanwezig zijn, meld je dan af via BALV@synergo.nl.

Machtigen

Als je niet aanwezig kunt zijn, mag je als Synergo-lid een ander Synergo-lid machtigen een stem uit te brengen namens hem/ haar met de stemming tijdens de bijzondere algemene vergadering van 8 november 2016.

Via het webformulier machtig je een ander lid om één stem uit te brengen tijdens de BALV. Op deze webpagina staat ook wie er mag machtigen en aan wie je mag machtigen.

Nog vragen?

Als je nog vragen hebt over de plannen of de Bijzondere Algemene LedenVergadering, dan kun je deze schriftelijk stellen; BALV@synergo.nl. Er is nog een vragenuurtje op dinsdag 1 november in Sporthal De Dreef om 19.00 uur.

Tot slot

We  gaan ervan uit dat veel leden aanwezig zijn tijdens deze belangrijke vergadering van Synergo! We krijgen dit pas voor elkaar met z’n allen: we hebben alle leden nodig om mee te denken en mee te doen!

accommodatie-sportpark-domWant, Synergo dat zijn wij!

Het bestuur van Synergo,
Jeroen, Huub, Oskar en Anne.

 

Meer informatie