Velduitbreiding en sporthal

Synergo heeft sinds 10 november 2018 de beschikking over een prachtige nieuwe accommodatie met een nieuwe kantine, sporthal en twee buitenvelden.

De hele accommodatie is volledig energie neutraal, door diverse warmtepompen en enkele honderden zonnepanelen op het dak van de sporthal.

Overzichtsfoto met zicht op de twee buitenvelden, sporthal en de kantine 

Het hoofdveld 

Zicht vanuit de kantine op de sporthal 

Het tweede kunstgrasveld met zicht op de kantine van voetbalclub DWSV 

Zicht op de sporthal en het dakterras 

Wat ging er aan vooraf?

De leden van Synergo stemden tijdens een massaal bezochte Bijzondere Algemene LedenVergadering op 8 november 2016 zonder enkele tegenstem in om in samenwerking met de gemeente Utrecht het nieuwe complex te laten bouwen.

Snel naar…

Meer informatie


De plannen

 • Op de plek van de huidige kantine een sporthal met onze nieuwe kantine ertegenaan
 • Het eerste recht op huur van de sporthal
 • De kantine is 200 m2, dit is vergelijkbaar met onze kantine nu, met een mooi terras
 • Vanuit de kantine ruim zicht op de speelvloer binnen en de velden buiten
 • Bij de constructie is rekening gehouden met uitbreiding op het dak van de kantine
 • 2 seniorenvelden en 2 jeugdvelden (1 jeugdveld is ingesneden in een seniorenveld)
 • Een tweede brug voor auto’s, zodat fietsers de bestaande brug kunnen gebruiken
 • Uitbreiding van het parkeerterrein

sporthal-03

Wat zijn de kosten?

 • Synergo huurt de nieuwe kantine van de gemeente voor ongeveer € 20.000 per jaar.
 • Synergo heeft een optie tot koop van de kantine.
 • Er is € 50.000 nodig om de nieuwe kantine in te richten.

Om de kosten te dekken en om te sparen willen we onder andere de kantineomzet verdubbelen (veld- én zaalinkomsten), sponsorinkomsten en events.

Als optie kan Synergo de kantine kopen. Ofwel direct, ofwel over aantal jaar tegen de dan geldende boekwaarde. Daarvoor gaan we geld verzamelen door bijvoorbeeld een obligatielening.

Sporthal voor SynergoDoelen Synergo

 • Voldoende buitenruimte voor competitie en training
 • Zeggenschap over binnenaccommodatie: tijdens ontwerpfase en gebruiksfase
 • Veilig, aantrekkelijk sportpark met hoge verblijfskwaliteit
 • Een toekomstbestendige financiële situatie en organisatorische structuur
 • De nieuwe accommodatie heeft positieve gevolgen voor drie pijlers van Synergo: Korfbal voorop, Synergo is mijn korfbalclub en Synergo sociaal
 • Een plan dat door de ledenvergadering is goedgekeurd

Energiezuinig

aardeIn de aanbesteding is opgenomen dat het complex zeer energiezuinig gaat worden, zo dicht mogelijk tegen energieneutraal aan. Krijgen we dan niet alleen de mooiste, maar ook de meest duurzame korfbalaccommodatie van het land?!

Het gaat dan om isolatie om zoveel mogelijk warmteverlies te voorkomen en minder energieverbruik door bijvoorbeeld energiezuinige installaties en LED-verlichting. Bij de aanschaf van apparatuur en verlichting moet Synergo daar ook bij de kantine op letten. Vervolgens wordt de energie die er nog nodig is zoveel mogelijk duurzaam opgewekt door bijvoorbeeld zon, wind en warmte/koude-opslag.

We maken hierover nog afspraken met de gemeente over de huur- en energielasten.

Wat is het alternatief?

Ondanks dat dit een geweldige en unieke kans is, moeten we realistisch en kritisch zijn. Als de plannen onuitvoerbaar blijken te zijn, is het alternatief:

 • 2 gymzalen op het terrein
 • Geen velduitbreiding, waardoor het te krap gaat worden voor alle teams op zaterdag
 • Geen sporthal en dus geen zekerheid over zaalcapaciteit op de lange termijn
 • De onderhandeling start opnieuw, maar gemeente zal niet snel opnieuw investeren in deze accommodatie
 • Als op termijn toch velduitbreiding, dan moet de kantine alsnog vernieuwd worden, maar zonder financiering van de gemeente

We hebben de volgende vraag in stemming gebracht

Geef je het bestuur goedkeuring om in samenwerking met de gemeente Utrecht een nieuwe kantine te laten bouwen ter waarde van ca. € 300.000 (incl. btw)?

Met de bijna unanieme instemming geven de leden een GO! voor de nieuwe accommodatie. Dit betekent dat de leden akkoord gaan het met slopen van onze eigen kantine. Het bestuur heeft voorkeur om de nieuwe kantine te kopen. Op de ledenvergadering van juni 2017 leggen we de koop versus huur voor.

Tijdens de BALV beantwoordden we samen twee vragen:

 1. Doe je mee met deze plannen?
 2. Wat ga jij doen om deze plannen werkelijk te maken?

We krijgen dit pas voor elkaar met z’n allen: we hebben alle leden nodig om mee te denken en mee te doen! Want, Synergo dat zijn wij!

Hoe is het ontstaan? Terug in de tijd…

Sociale sport(hal)uitbreiding? Vanaf de zomer van 2014 ontstonden er ideeën om de mogelijkheden voor Synergo’s accommodatie te onderzoeken op toekomstbestendigheid voor onze groeiende vereniging.

En in november waren zelfs de Utrechtse gemeenteraadsleden in onze kantine aanwezig en presenteerden we onze vereniging en toekomstige mogelijkheden om de verbinding aan te gaan met de omliggende wijken en instellingen/ bedrijven.

Sporthal

Doordat de OBS Overvecht en het Trajectum College nieuwe gymzalen nodig hebben, ontstond het idee voor een combinatie van gymzalen tot de bouw van een sporthal op ons sportpark Loevenhoutsedijk.

Maar met een sporthal is de vereniging er niet. Want Synergo heeft al jaren een probleem met de veldruimte. Naast ruimte is er onder andere behoefte aan meer aandacht voor gezondheid/ bewegen (obesitas) en ontmoetingen (isolement).

Sociaal en gezond

Synergo wil als betrokken vereniging ook graag haar sociaal maatschappelijke rol uitvoeren in de wijk(en). Daarom vinden we het heel belangrijk dat het sportterrein Loevenhoutsedijk ingericht is als onderdeel van een multifunctioneel park. Dit schept kansen voor buitenschoolse (sport)opvang, fysiotherapie, vergader-/ workshopruimtes en vrijwilligersfuncties voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

accommodatieSynergo

De vereniging Synergo kan een waardevolle plek in Utrecht innemen, op het knooppunt van Overvecht, Ondiep, Tuindorp, Tuinwijk en Zuilen. Een ontmoetingsplek voor meer dan korfbal alleen. Sport en samenwerking maakt sterk, samen met wijkorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven, de gemeente Utrecht en zorgverzekeraars. Kinderen en kwetsbare doelgroepen kunnen in aanraking komen met elkaar, via sport. En Synergo en PSV-korfbal hebben gemerkt dat dit ook in Marokko kan!

Sportpark

Volgens een berekening van het KNKV (behoeftenanalyse, januari 2015) zou een vereniging als de onze met 12 seniorenteams, 22 jeugdteams, 2 midweek- en 1 recreantenteam, drie velden nodig hebben! De insteek van Synergo is om meer veldruimte te hebben, waarbij we graag de mogelijkheid onderzoeken een sporthal in te passen op de accommodatie, met behoud van alle sportaanbieders.

Sportpark-loevenhoutsedijk-langwerpig

Werkgroepen

Zeker een sporthal heeft grote gevolgen voor de vereniging. Daarom zijn er werkgroepen die zich bezighouden met verschillende onderdelen:

 • Regiegroep
Jeroen K., Oskar, Hans de W., Anne de R.
 • Eigendom/ juridisch
Jeroen B., Eva G., Eric G., Anne de R.
 • Sociaal netwerk
Ineke, Elline, Anne de R., Huub
 • Financiën
Jeroen K., Hans de W.
 • Klankbordgroep
Ruud L., Martinique, Andy K., Mendel, Joost, Janwillem
 • Accommodatieteam
Hans de W, Huub, Sander Ha, Lotte, Laura, Geert, Sander Ho.
 • Acties en events
Rita, Anne de R.
 • Inrichting
 • Exploitatie: Wendy, Esther
 • Kantine: Huub, Rita
 • Technisch: Sander Ha.
 • ‘Lay-out’/ invulling sportpark
Sander Ha., Lotte van V., Malou, Fleur, Jort, Jesse van K., Jeroen K., Oskar, Hans de W.
 • Communicatie
Sander Ho.

Nieuwsberichten

Zie ook