Financiering

Huur of koop van de kantine? We onderzoeken of we de kantine kunnen kopen.

Hiervoor is er een team samengesteld om te onderzoeken of we een obligatielening kunnen uitgeven. Er zijn positieve gesprekken geweest met de Triodosbank voor een lening van € 150.000.

Wat zijn de kosten?

  • Synergo huurt de nieuwe kantine van de gemeente voor ongeveer € 24.200 per jaar.
  • Synergo heeft een optie tot koop van de kantine.
  • Er is € 50.000 nodig om de nieuwe kantine in te richten.

Om de kosten te dekken en om te sparen willen we onder andere de kantineomzet verdubbelen (veld- én zaalinkomsten), sponsorinkomsten en events.

Als optie kan Synergo de kantine kopen. Ofwel direct, ofwel over aantal jaar tegen de dan geldende boekwaarde. Daarvoor gaan we geld verzamelen door bijvoorbeeld een obligatielening. Dit onderzoeken we als mogelijkheid. Synergo betaalt dan op de obligaties een rente die hoger is dan de spaarrente.

De penningmeester houdt in de scenario’s voor de begrotingen rekening met een gelijkblijvende contributie, een groei van de omzet en winstmarge van de kantine en meer sponsorgelden. Ook is er een scenario dat het ledenaantal plots daalt. Daarvoor gebruiken we een buffer om twee jaar lang grote (financiële) tegenslagen te kunnen opvangen en om maatregelen te kunnen treffen.

Hoe gaan we dit doen?

  • Kantine: na een maand geturfd te hebben wat er verkocht is, heeft de kantinecommissie een goed beeld dat aangeeft dat de omzet kan stijgen. Het nieuwe kassasysteem en de vaste barpoule helpen daaraan mee.
  • Sponsoring: de nieuwe sponsorcommissie heeft als doel om in 2018 80 reclameborden verkocht te hebben. 40 via het netwerk van leden, 40 bij bedrijven in de wijk.
  • Crowdfunding: Acties van de leden om geld binnen te halen, Synergo-obligaties voor de kantine en /of een sponsorloop, flessen inzamelactie etc.
  • Uitgaven verminderen: Geen bezuinigen op de pijler ‘korfbal voorop’ (trainerskosten, begeleiding etc.), maar we kijken kritisch naar wat we uitgeven. Bijvoorbeeld in de vakanties huren we vaak de sporthal, maar zijn er heel weinig teams aanwezig.
  • Contributie: we gaan voorlopig niet van uit een contributieverhoging.

 

Zie ook

 

Berichten