Halfjaarlijkse algemene ledenvergadering

Deze tweede algemene ledenvergadering (ALV) is een aanvulling op de ALV van 3 september, toen we nog geen financieel jaarverslag en begroting konden goedkeuren.

We starten om 20.00 uur.

 

Agenda

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Verslag kascommissie
 • Financieel jaarverslag 2020
 • Toelichting indeling ALV’s
 • Begroting 2021/2022
 • KNKV-jubilea
 • Rondvraag
 • Sluiting

Praktisch

 • Tijd: 20.00 uur – 21.00 uur
 • Locatie: online, link volgt na aanmelding

Zie ook