Heb je je al aangemeld voor de JAV?

Vrijdag 24 juni is de Jaarlijkse Algemene Vergadering 2022 om 20.00 uur. In deze vergadering bespreken we de jaarverslagen en jaarplannen van de commissies en van het bestuur. En we bekijken de begroting voor 2023. Heb jij je al aangemeld?

Floors bestuursperiode van 3 jaar eindigt en zij stelt zich herkiesbaar als bestuurslid.

Wil jij je ook kandidaat stellen voor het bestuur? Laat dat dan weten aan het bestuur.

De JAV

 • Wat: algemene ledenvergadering
 • Wanneer: 24 juni 2022, 20:00
 • Waar: Synergokantine
 • Wie: alle leden!

Agenda

Agenda JAV 24 juni 2022

 1. Welkom en opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen JAV september 2021, ALV 26 november 2021, ALV 25 maart 2022
 4. Afmeldingen en ingekomen berichten
 5. Terugblik seizoen 2021-2022: jaarverslagen bestuur en commissies
 6. Benoemingen bestuur en commissies
 7. Vooruitblik seizoen 2022-2023: jaarplannen bestuur en commissies
 8. Begroting 2023
 9. Spelden KNKV
 10. Beker van verdienste
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Zie ook