Aankondiging JAV 2022

Vrijdag 24 juni 20.00 uur is de Jaarlijkse Algemene Vergadering 2022. In deze vergadering bespreken we de jaarverslagen en jaarplannen van de commissies en het bestuur. En we bekijken de begroting voor 2023.

De agenda en officiële uitnodiging volgen later, maar zet 24 juni alvast in je agenda!

Namens het bestuur,
Floor.

Zie ook