Bestuursupdate december 2021

Dinsdag 7 december vergaderde het bestuur. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste agendapunten, waaronder de taakverdeling van de bestuursleden.

Lees je mee?

Taakverdeling bestuur Synergo

We hebben de definitieve taakverdeling van het bestuur vastgesteld.

Het Synergo-bestuur bestaat op dit moment uit 6 leden: Mamoun (voorzitter), Ineke (vice-voorzitter), Alyanne (penningmeester), Floor (secretaris), Sander S. en David K. Elk bestuurslid heeft zijn of haar eigen taken en portefeuilles.

Alyanne en Floor hebben naast hun penningmeester- en secretaristaak geen specifieke portefeuille. Zij houden overzicht en ondersteunen de commissies bij het maken van hun jaarplannen en begroting.

WieOnderwerpen
Mamounexterne contacten (i.s.m. Ineke), lustrum, vrijwilligers, scheidsrechters
Inekeexterne contacten (i.s.m. Mamoun), accommodatie extern (Gemeente, BSO) Synergo Sociaal, BSO, sponsorcommissie, vertrouwenscontactpersonen, Buurtsportcoach en begeleiding stagiaires
Sanderkorfbalcommissie senioren en jeugd, trainersbegeleiding, ledenadministratie
Davidscheidsrechters, accommodatie/materiaal (intern Synergo), kleding, kantinecommissie, activiteiten (AC, JAC, kamp), betrokkenheid en verbinding intern
AlyannePenningmeester
FloorSecretaris

Heb je als lid een vraag of opmerking? Ga altijd eerst naar de betreffende commissie!

ALV

De ALV van 26 november was geslaagd. De jaarcijfers van 2020 zijn goedgekeurd. Ook vertelde Alyanne over het plan om de jaarcijfers van het voorgaande boekjaar voortaan in februari/maart op een ALV te bespreken. De begroting over het komende korfbalseizoen bespreken we dan op een ALV in de zomer.

Voor de eerstvolgende ALV hebben we ook een datum geprikt: 11 maart 2022. In deze ALV bespreken we dus de jaarcijfers van 2021.

Corona

Synergo heeft besloten om tot 19 december geen wedstrijden te spelen. Op die manier maken we het voor iedereen mogelijk om te trainen. Naar aanleiding van de coronapersconferentie die volgende week verwacht wordt, kijkt de coronawerkgroep opnieuw naar dit besluit.

Synergo Sociaal

Synergo Sociaal is bezig met een samenwerking die sportactiviteiten voor 55-plussers organiseert. Binnenkort meer nieuws!

BSO

De BSO raakt steeds meer ingeburgerd in onze kantine. Er komen binnenkort meer kasten waar de BSO én Synergo hun spullen in kunnen opruimen, een extra kapstok en er komen nog een paar kleine andere aanpassingen.

Verder is er een entreebord gemaakt met de naam Ludens en Synergo. Dit bord wordt ook zo snel als mogelijk geplaatst.

Bestuursupdates

Zie ook