Verslag Algemene Ledenvergadering Synergo 26 november 2021

Op vrijdag 26 november vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Er waren 23 mensen online aanwezig. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten.

Jaarcijfers 2020

Het financieel jaarverslag is rondgestuurd en is op te vragen bij het secretariaat. De kascommissie is positief en de vergadering keurt het verslag goed.

Toelichting ALV’s

Alyanne presenteert een plan voor een structuur met 2 ALV’s: een ALV in februari voor de jaarcijfers van het afgelopen boekjaar en een ALV in juni voor de jaarplannen en begroting voor het komend korfbalseizoen. Zo kunnen de jaarplannen van de commissies goed verwerkt worden in de begroting. Deze structuur wordt nog verder uitgewerkt.

Begroting 2021-2022

De begroting is opgesteld voor het korfbalseizoen 2021-2022. De ledenvergadering keurt de begroting goed.

KNKV jubilea

Een aantal leden is 25 jaar lid van het KNKV. De speldjes en oorkondes komen jullie kant op!

Zie ook

Interessant(er)