Agenda ALV Synergo 26 november 2021

De ledenvergadering (ALV) vindt vrijdag 26 november plaatst. In de agenda staan de punten die we bespreken. Nog niet aangemeld? Doe dat snel!

 • Tijd: 20.00 uur – 21.00 uur
 • Locatie: online, link volgt

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag kascommissie
 4. Financieel jaarverslag 2020
 5. Toelichting indeling ALV’s
 6. Begroting 2021/2022
 7. KNKV-jubilea
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Tot vrijdag!

Namens het bestuur,
Floor.

Zie ook