Bestuursupdate november 2021

Dinsdag 7 november vergaderde het bestuur. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste agendapunten. Over de ALV, de sporthal, coronavirus, sessie korfbalbeleid en de VOG.

Lees je mee?

ALV 26 november 2021

Op 26 november is alweer de tweede algemene ledenvergadering (ALV) van dit jaar. We gaan de jaarcijfers en de begroting bespreken. Ook besteden we aandacht aan leden die 25 jaar lid zijn van het KNKV. Meld je aan!

Sporthal

We werken hard aan de samenwerking tussen de verschillende gebruikers van onze sporthal en kantine. We overleggen met de BSO, gemeente en schoonmakers over de beste manier om onze sporthal en kantine allemaal veilig en schoon te kunnen gebruiken. Ook in verband met de coronamaatregelen.

Corona

Er verandert weer van alles op het gebied van de coronamaatregelen. Kevin (MW2) houdt dit in de gaten en zorgt samen met de korfbalcommissie, kantinecommissie en het bestuur dat alles goed verloopt. Houd de website in de gaten voor de actuele maatregelen bij Synergo.

Sessie korfbalbeleid

Rob Lof gaf op 2 november een presentatie over het korfbalbeleid bij Synergo. Het bestuur was daarbij aanwezig, samen met de KC jeugd, KC senioren en de trainersbegeleiders. Het was een leerzame avond! Samen met de commissies gaan we hier zeker een vervolg aan geven.

VOG

Er wordt gewerkt aan beleid omtrent het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers die met jeugdleden werken. Momenteel is er een storing bij de dienst Justis voor het aanvragen van de VOG’s. Zodra dit weer kan, informeren we jullie hierover!

Taakverdeling bestuur

We werken aan een duidelijke taakverdeling binnen het bestuur en laten jullie daar zo snel mogelijk meer over weten!

Zie ook

Bestuursupdates