Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Bij Synergo vinden we een veilig sportklimaat voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, heel belangrijk. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan je denkt. Eén van de maatregelen is, naast het invoeren van gedragsregels, ervoor te zorgen dat alle personen die werken als begeleider, een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) aanvragen voor alle Synergo-vrijwilligers die met onze jeugd werken.

Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Het verkleint de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een begeleidende functie binnen de sport kan uitoefenen.

VOG aanvragen

Daarom is er besloten om binnen Synergo alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct te maken hebben met minderjarigen, te voorzien van een VOG. De VOG is gratis voor sportverenigingen.

We hebben een erg incompleet overzicht van degenen die al een VOG hebben; daarom beginnen we volledig opnieuw met de VOG-aanvragen.

Binnenkort krijgt dus iedereen die een VOG nodig heeft een e-mail met een link die hen naar een aanvraag stuurt. We vragen jullie dringend om meteen na ontvangst van de VOG deze te scannen en sturen naar vcp.at@synergo.nl én naar kcadministratie@synergo.nl.

Mocht je nog vragen hebben, bel of mail dan gerust.

Wij rekenen op je medewerking.

Met vriendelijke groet,
Vertrouwenscontactpersonen
Maartje Lindeman (06-17149001, vcp.maartje@synergo.nl) en
At Voogt (030-2717687, vcp.at@synergo.nl)

Zie ook