Bestuursupdate oktober 2021

Maandag 4 oktober vergaderde het bestuur. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste agendapunten. Lees je mee?

Taakverdeling bestuur

Dit was de eerste vergadering van het bestuur in de nieuwe samenstelling! Helaas waren we er niet allemaal. De verdeling van portefeuilles stellen we dan ook nog even uit: dit bespreken we begin november. We vertellen jullie daarna zo snel mogelijk wie vanuit het bestuur aanspreekpunt is voor welke portefeuille.

Sport Utrecht

Ineke en Floor hebben een bijeenkomst bijgewoond van Sport Utrecht. Er waren veel verschillende verenigingen uit Utrecht. Het doel van de bijeenkomst is om samenwerking tussen verenigingen te bevorderen. Een belangrijk thema was o.a. de capaciteit van binnen- en buitensportlocaties. Er vinden nog vervolgafspraken plaats.

Korfbalvisie

Op korte termijn vindt er een bijeenkomst plaats met het bestuur, trainersbegeleiding en korfbalcommissies om de visie op korfbal te bespreken.

ALV november 2021

Op 26 november 2021 is er een ALV. Belangrijkste punt is de financiële afronding van 2020 en de begroting voor 2022. Schrijf deze avond dus vast in je agenda! Start is om 20.00 uur.

Zie ook

Bestuursupdates