Aankondiging ALV 26 november 2021

Op 26 november 2021 vindt de tweede algemene ledenvergadering (ALV) van dit jaar plaats. Dit is een aanvulling op de ALV van 3 september, toen we nog geen financieel jaarverslag en begroting konden goedkeuren. Daarvoor gebruiken we de ALV van 26 november. De officiële uitnodiging volgt nog, maar schrijf 26 november alvast in je agenda! We starten om 20.00 uur.

Het bestuur is van plan om voortaan jaarlijks twee keer een ALV te organiseren: één aan het einde van het seizoen in juni, en één rond november. Hoe we dit precies gaan invullen, daarover later meer informatie.

We hopen jullie allemaal te zien op 26 november. Uiteraard ontvang je van tevoren nog de vergaderstukken.

Namens het bestuur,
Floor.

Zie ook