Bestuursupdate juli 2021

Maandag 5 juli vergaderde het bestuur. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste agendapunten.

Lees je mee?

Vacatures bestuur

Bert en Marlies stoppen als bestuursleden. Op de JAV van 3 september hopen we drie (!) nieuwe bestuursleden te kunnen voordragen. We zoeken nog drie bestuursleden. Iets voor jou?

Korfbal

De selectietrainingen van de jeugd zijn afgelopen en de teamindelingen bekend. Sommige seniorenteams trainen nog fanatiek door. Ook zijn er weer zomertrainingen op donderdagavond. Goed bezig, KC’s!

Vrijwilligersbedankje

Alle vrijwilligers hebben een mailtje gekregen met een bedankje. In september krijgen zij ook nog een cadeautje. Wat dat is, blijft nog even een verrassing. We bedanken alvast Freek voor het regelen hiervan!

Grote Clubactie

De Grote Clubactie komt er weer aan! Waar willen we deze keer geld voor inzamelen? Als je goede ideeën hebt, mail ze naar secretariaat@synergo.nl . Misschien kunnen we het geld wel besteden aan een lustrumactiviteit?

Bestuursupdates