Bestuursupdate juni 2021

Maandag 7 juni vergaderde het bestuur. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste agendapunten.

Lees je mee?

Korfbal

De KC jeugd is druk met het geven van trainingen in nieuwe leeftijdscategorieën en vanaf 5 juni met het organiseren van wedstrijdjes voor de jeugd tegen andere verenigingen. Ook kijken zij al voorzichtig vooruit naar het zaalseizoen, en inventariseren ze of er genoeg uren zijn in de Utrechtse sporthallen.

Ook de senioren mogen weer korfballen! De KC senioren heeft gezorgd voor trainingsmomenten en bekijkt de mogelijkheden voor trainingen en onderlinge wedstrijden deze zomer.

Wij zijn blij dat er steeds meer korfbal mogelijk is!

Sportakkoord

Synergo heeft vanuit het Utrechts Sportakkoord een subsidie gekregen die was aangevraagd onder het thema topsport & talentontwikkeling met als doel implementatie nieuwe trainingsmethode. Naast deze toekenning zal Synergo nog een plan indienen voor 2021 uit het Utrechts Sportakkoord. Dit wordt een onderwerp gerelateerd aan vrijwilligers.

Contributiebepaling

Per 1 juli wordt de contributie zoals elk jaar verhoogd op basis van de inflatie. De precieze bedragen worden binnenkort gecommuniceerd via de website.

JAV

Op 3 september 2021 vindt de JAV plaats. We hebben commissies gevraagd om een jaarverslag van het afgelopen seizoen en een jaarplan voor het komend seizoen te maken. Vóór de zomervakantie hopen we jullie de officiële uitnodiging en de vergaderstukken te kunnen sturen.

Lustrum

Op 17 juni 2021 bestaat Synergo 25 jaar! Dat vieren we dan ook samen. Ook het bestuur is aanwezig, en Mamoun zal een kort woordje aan de leden richten. Komt allen!

Bestuursupdates