Bestuursupdate mei 2021

Maandag 3 mei vergaderde het bestuur. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste agendapunten. Lees je mee?

Wedstrijdshirt

Het belangrijkste punt uit de vergadering is het besluit om voor alle spelende seniorenleden een exemplaar van het nieuwe wedstrijdshirt aan te schaffen. Alle leden hebben trouw hun contributie doorbetaald, ondanks dat daar voor seniorenleden het afgelopen jaar weinig korfbal tegenover stond. Met dit gebaar willen we jullie bedanken voor jullie loyaliteit aan Synergo. Hopelijk kunnen we in september allemaal op het veld schitteren in de nieuwe shirts!

Korfbal

Het KNKV heeft officieel aangekondigd dat er dit seizoen geen veldcompetitie meer plaatsvindt. Zij hopen dat de competitie in september weer van start kan gaan. Mochten de maatregelen zodanig versoepeld worden dat er al eerder wedstrijden mogelijk zijn, dan kijkt het KNKV hoe ze dat kunnen faciliteren.

Geen competitie betekent gelukkig niet dat er niet gekorfbald wordt. Voor de senioren ouder dan 27 zijn er nog altijd anderhalvemetertrainingen, en senioren jonger dan 27 kunnen zelfs weer ‘gewoon’ trainen. Ook de jeugd is lekker actief, met trainen, toernooitjes en andere activiteiten. Zo is er zaterdag 8 mei een spelletjesochtend voor de jonge jeugd en een schottoernooi voor de oudere jeugd!

Sociaal

De werkgroep Synergo Sociaal heeft een aantal bijeenkomsten gehad met de gemeente en betrokkenen uit de wijken. Graag willen zij de Synergo-leden vertellen waar ze mee bezig zijn en betrekken bij activiteiten die de werkgroep wil organiseren. Binnenkort organiseren ze een thema-avond. Houd de website in de gaten!

Lustrum

Op 4 mei was de aftrap van het lustrumjaar: 100 jaar korfbal in Utrecht én 25 jaar Synergo! Op de website is hier al meer over te lezen. Meer informatie over de activiteiten volgt. Houd de lustrumpagina in de gaten!

Zie ook

Bestuursupdates