Hoe verliep de Synergo-commissieavond


Onder het genot van een borrelpakket dat de deelnemers in de brievenbus hadden gekregen, vond vrijdag 9 april de digitale commissieavond plaats. Het was de bedoeling om elkaar te vertellen waar iedereen mee bezig is, elkaar te inspireren en tips uit te wisselen.

Veel commissies waren aanwezig. Alle commissies gaven een korte update van hun bezigheden, doelen en moeilijkheden.

Wat gebeurt er

Op korfbalgebied is de korfbalcommissie senioren trots op het vinden van nieuwe trainers voor S1, en zoekt hard naar een trainer voor het tweede. De korfbalcommissie jeugd verwacht volgend jaar veel jeugdteams en organiseert nu vooral onderlinge wedstrijdjes voor de jeugd.

Nieuweledencoördinator Rita vertelt dat er op dit moment veel nieuwe jeugdleden zich aanmelden, die meteen kunnen meetrainen.

Ook op andere gebieden zijn commissies actief. De sponsorcommissie haalt in deze coronatijd de banden met sponsoren aan en zoekt manieren om de sponsoren nog meer met Synergo te verbinden.

De websitecommissie plaatst berichten van andere commissies, schoont de website op en verwijdert oude, irrelevante berichten. Ze zijn ook nog op zoek naar een nieuwe webredacteur!

De kantinecommissie denkt alvast na over wat we kunnen doen als we straks weer open mogen. En vrijwilligerscoördinator Freek wil ook meer ouders gaan benaderen voor vrijwilligerstaken.

Activiteiten

Dan zijn er natuurlijk ook nog activiteiten. De activiteitencommissie (AC) is veel digitaal bezig, zo organiseren ze bijvoorbeeld een digitale muziekbingo op 23 april. Ook denken ze na over activiteiten in het lustrumjaar, dat binnenkort van start gaat. Dat geldt ook voor de Jeugdactiviteitencommissie (JAC), die dit jaar naast de gebruikelijke activiteiten als Sinterklaas en kerstmis ook activiteiten rondom het lustrum organiseren.

De lustrumwerkgroep zorgt ervoor dat dit allemaal goed gepland wordt en dat de samenwerking tussen commissies soepel verloopt.

Het was een leuke en inspirerende avond. Alle commissies ontzettend bedankt voor jullie bijdrage!

Namens het bestuur,
Alyanne en Floor

Zie ook