Bestuursupdate: Geen korfbal voor senioren en beperkt voor jeugd

De regering was duidelijk vanavond: De coronamaatregelen zijn aangescherpt vanaf woensdag 22.00 uur, we gaan naar een gedeeltelijke lockdown. Concreet betekent dit voor Synergo dat leden ouder dan 17 jaar niet meer mogen korfballen. Daarnaast mogen jeugdleden tot 18 jaar alleen trainen. 

Let op: in een eerdere versie van dit bericht stond per ongeluk dat sporten mogelijk was tot en met 18 jaar. De uitzonderingsregel geldt echter tot 18 jaar. Dit is inmiddels aangepast.

Het is een forse maatregel, maar we dienen ons allemaal hier aan te houden. De regel geldt voor tenminste vier weken.  

De komende periode is het alleen voor jeugd tot 18 jaar mogelijk om te trainen. Helaas is onze accommodatie niet toegankelijk voor spelers ouder dan 17 jaar. Dit zorgt ervoor dat het aantal contactmomenten op ons terrein zo minimaal mogelijk blijft. De overige maatregelen blijven ook van kracht: De kantine blijft gesloten en publiek is niet welkom bij de trainingen. Dus kom, als jeugdlid, zo kort mogelijk voor je training en ga ook na je training snel weer weg. Het bestuur wil iedereen op het hart drukken om goed te controleren of het materiaalhok op slot is als het laatste team vertrekt. De kleedkamers blijven gesloten. En uiteraard houden we ons aan de 1,5 meter afstand. 

Voorsorteren op mogelijkheden zaalseizoen

Voorlopig gelden de maatregelen voor het veldseizoen. Over twee weken maakt de regering de tussentijdse balans op. Hopelijk weten we dan ook of we ons voorzichtig kunnen voorbereiden op het zaalseizoen. Het bestuur is natuurlijk al druk bezig om voor te sorteren op een zo veilig mogelijk zaalseizoen. Hierover staat het bestuur in nauw contact met de korfbalcommissies en de kantinecommissie.

We leven in een rare tijd, dat is inmiddels wel duidelijk. Telkens worden we aangesproken op onze flexibiliteit als de maatregelen weer worden aangescherpt. Uiteraard volgt Synergo de landelijke richtlijnen. Ieders gezondheid staat voorop en alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we hopelijk over enige tijd weer met iets meer vrijheid samen kunnen leven en samen kunnen sporten. We roepen daarom ook iedereen op zich goed aan de maatregelen te houden. 

Online activiteit 

We missen elkaar natuurlijk wel enorm op dit moment. Synergo betekent gezelligheid, zowel op het veld als buiten het veld. Taart eten in de kantine, naborrelen in de kantine, lekkere maaltijden eten van de foodcie.. Het zit er allemaal even niet in. Toch willen we zoveel mogelijk met elkaar in contact blijven. De activiteitencommissie is daarom druk bezig om een activiteit te organiseren, zodat we – weliswaar online – iets leuks met elkaar kunnen doen. Binnenkort volgt communicatie hierover. Vergeet je niet op te geven! En natuurlijk kun je elkaar ook altijd op de hoogte houden via een bericht op de website, op Facebook of op Instagram. 

KNKV en peuter- en kleutergym

We houden de updates van het KNKV nauwlettend in de gaten en zullen jullie updaten als dat noodzakelijk is. Daarnaast communiceren wij ook snel over de voortgang van het peuter- en kleurgym. Tot slot, wij onderhouden goed contact met de gemeente Utrecht, KNKV en NOC*NSF. Hou de website in de gaten voor nieuwe informatie! 

Synergo, dat zijn wij! 
Namens het bestuur en coronacoördinator Suzanne,
Marlies

Zie ook