Uitnodiging jaarvergadering vrijdag 4 september

Graag nodigen we alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van Synergo! Deze vindt plaats op vrijdag 4 september 2020 om 19:30 in sporthal Loevenhout. Vanwege Corona is aanmelden dit jaar nodig, dat kan via het formulier in dit bericht. 

Wat: Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV)
Wanneer: vrijdag 4 september 2020
Tijd: 19:30
Waar: sporthal Loevenhout

Op de agenda staan drie punten waarover we gaan stemmen: de visie 2020-2025, het kledingplan en de benoeming van maar liefst drie nieuwe bestuursleden: Mamoun Loukili (kandidaat-voorzitter), Ineke Engels (kandidaat-vicevoorzitter) en Bert Warmelink (kandidaat-penningmeester). 

Alle stukken voor de vergadering staan in de JAV-synopsis, die morgen (vrijdag 21 augustus) per mail aan alle leden wordt verstuurd. Mail a.s. zaterdag nog niet ontvangen? Laat het dan even weten aan het secretariaat: bestuur@synergo.nl. 

JAV in sporthal mét aanmelden

De JAV zal dit jaar in de sporthal zijn, waar we veel meer ruimte hebben. Ook vragen we je dit jaar om je aan te melden als je naar de JAV komt. Zo kunnen we de vergadering goed voorbereiden (voldoende zitplaatsen met voldoende afstand, looproutes etc.). Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier. Mocht de situatie wat betreft Corona tot 4 september verslechteren, dan bestaat de kans dat de JAV alsnog digitaal zal worden gehouden. 

Kan je niet aanwezig zijn? Dan kun je iemand machtigen om namens jou te stemmen via het tweede formulier hieronder. 

Agenda JAV

 1. Welkom en opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen JAV juni 2019
 4. Afmeldingen en ingekomen berichten
 5. Terugblik seizoen 2019-2020: jaarverslagen bestuur en commissies
 6. Financieel jaarverslag 2019 (en update huidige situatie)
 7. Verslag kascommissie
 8. Beker van verdienste
 9. Benoemingen bestuur en commissie
 10. Pauze
 11. Visie
 12. Vooruitblik seizoen 2020-2021: jaarplannen bestuur en commissies
 13. Begroting 2021
 14. Kleding
 15. Spelden KNKV
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Aanmeldformulier JAV 

Aanmeldingsformulier jaarvergadering
 • Ik ben aanwezig op de JAV van 4 september

 

Machtigingsformulier JAV 

Machtigingen JAV
 • Als je iemand wil machtigen om voor jou tijdens de JAV aanwezig te zijn en te stemmen, vul dan hieronder zijn of haar gegevens in.

 

We hopen jullie allemaal te zien op 4 september!

Het bestuur van Synergo

Oskar, Chris, Alyanne, Marlies, Floor