Ieder team heeft Coronadienst

Het korfbalseizoen gaat beginnen! We mogen weer! Maar dat gaat niet zonder dat we ons goed aan de coronaregels houden. Een corona-coördinator is daarom noodzakelijk. En die taak gaan we met elkaar invullen.

Alle teams hebben van onze kantinecommissie bericht gehad wanneer ze kantinedienst moeten draaien. Vanaf dit seizoen komt daar een extra taak bij: Je levert als team iemand aan die kantinedienst draait én je levert als team iemand aan die de taak van corona-coördinator op zich neemt.

Rol van de corona-coordinator

De taak van corona-coördinator is belangrijk. Alleen als we de regels met elkaar goed naleven is het mogelijk dat we allemaal op een veilige manier kunnen sporten. De corona-coördinator heeft als taak om goed in de gaten te houden dat iedereen zich aan de regels houdt. Hij/zij spreekt iemand aan als die persoon de regels overtreedt.

Het bestuur geeft de coördinator tevens de bevoegdheid om iemand te verzoeken het terrein te verlaten als die persoon de aanwijzingen niet opvolgt. Maar laten we er van uit gaan dat het zo ver niet hoeft te komen!

Elk team is een keer verantwoordelijk voor het leveren van een coördinator, dus het bestuur gaat er vanuit dat iedereen elkaar in deze rol accepteert en de aanwijzingen opvolgt. We willen per slot van rekening allemaal fijn en gezond kunnen korfballen dit seizoen!

Vragen kun je sturen naar bestuur@synergo.nl

Het bestuur.

Lees meer