Bestuursupdate juni

Het bestuur heeft weer haar maandelijkse vergadering gehad. In dit bericht lees je de belangrijkste onderwerpen waarover het bestuur heeft gesproken.

Met hulp van Ferry Quick en de Sponsorcommissie zijn we weer wat beter vindbaar voor (potentiële) nieuwe leden en bezoekende verenigingen 

Enquête voorzitter

We hebben in het bestuur de resultaten van de enquête naar de voorzitter besproken.

We zijn blij met 32 reacties. De gemiddelde score voor de vraag “in hoeverre sta je achter het profiel van de nieuwe voorzitter” is 8,4. Daarnaast zijn er een aantal goede ideeën voor toevoegingen aan het profiel. Deze zijn verwerkt in het profiel dat jullie op de website hebben kunnen lezen.

Ook zijn er een aantal mensen in de enquête genoemd of door het bestuur aangedragen die wellicht interesse hebben in de rol van voorzitter. Deze mensen zijn of worden in juni door het bestuur gepolst.

Op basis van deze gesprekken hopen we in juli met één of meer kandidaten in gesprek te kunnen gaan over het invullen van de rol van voorzitter.

Het bestuur heeft besloten om, gezien het duidelijke profielen en de voorlopige kandidatenlijst, zelf de gesprekken te voeren met deze kandidaten. We streven ernaar om op de komende jaarvergadering (4 september) een nieuwe voorzitter voor te kunnen stellen. Oskar zal zijn taken als interim voorzitter en bestuurslid na deze jaarvergadering neerleggen. 

Freek is vrijwilligerscoördinator

Zoals jullie ook op de website hebben kunnen lezen is er goed nieuws: Freek heeft de rol op zich genomen van vrijwilligerscoördinator. We zijn erg blij dat deze belangrijke rol nu ingevuld wordt en wensen Freek veel plezier.

Jaarvergadering

We zijn al druk bezig met de voorbereiding van de jaarvergadering op vrijdag 4 september aanstaande. Voor de zomervakantie willen we de synopsis af hebben en distribueren. Een heleboel commissies hebben al input aangeleverd voor de synopsis, voor een aantal commissies staat die vraag nog open.

Masterplan Loevenhoutsedijk 

Vorige maand schreven we over het masterplan voor het sportpark dat Hans de Wind heeft geschreven. Het bestuur heeft dit plan besproken met SVE en met Bouwfonds, die een plan aan het ontwikkelen is voor het terrein bij de squashvereniging. Er ligt nu een mooi gezamenlijk plan voor de ontwikkeling van het terrein op lange termijn. Dit plan hebben we aangeboden aan Maarten van Ooijen, wethouder van Sport van de Gemeente Utrecht.

Wil je meer weten, mail het bestuur via bestuur@synergo.nl

Chris