Synergo zoekt voorzitter!

Voor komend seizoen zoekt Synergo een nieuwe voorzitter. Een voorzitter die de uitdaging aan wil gaan om samen met 400 leden (met 150 vrijwilligers!) de komende jaren onze doelen en dromen te realiseren. Wie zoeken we precies? Dat kun je hieronder lezen.

Over Synergo

Synergo is een gezonde en groeiende korfbalvereniging. Korfballend hebben we de afgelopen jaren grote stappen gezet en we genieten inmiddels het hele jaar door van onze prachtige nieuwe accommodatie.

In een traject samen met onze leden hebben we het afgelopen jaar een voorzet gemaakt voor onze fundamenten: we bieden een unieke sport op alle niveaus waarin ieder lid voor ons even belangrijk is, we zijn een vereniging waarin jezelf kan ontwikkelen (als korfballer en ook als vrijwilliger), we zijn een vereniging waar je iets kan betekenen voor een ander en een plek waar je vrienden kunt maken.

Voor het versterken van de fundamenten zetten we de komende jaren in op: het structureel opleiden van trainers en scheidsrechters, ledenwerving, Synergo sociaal (actief in en voor wijken om ons heen en de stad) en iedereen betrokken (goede communicatie en nog beter verdelen van het vrijwilligerswerk).

Besturen bij Synergo

Het bestuur van Synergo helpt en ondersteunt de vereniging en de commissies vanuit de overkoepelende visie en houdt de financiën in de gaten. We zorgen voor afstemming met en tussen commissies. Er is aandacht voor structureren en organiseren, en het bestuur biedt kaders waarbinnen de commissies zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag kunnen. Wat voor voorzitter past daarbij?

Profiel

We zoeken iemand die kan inspireren, motiveren, verbinden en het gezicht van Synergo wil zijn. Hoe zou jij dat invullen? Hieronder noemen we een aantal vaardigheden waarvan wij denken dat ze goed passen bij de nieuwe voorzitter van Synergo.

Inspireren

 • Staat open voor ideeën van anderen
 • Geeft niet snel op: zoekt steeds naar de mogelijkheden en eventuele alternatieven
 • Heeft het grote plaatje in beeld en durft meerdere jaren vooruit te denken 

Motiveren

 • Bestuurt de vereniging vanuit een positieve benadering: gaat uit van goede wil en inzet bij iedereen én van het idee dat mensen kunnen groeien
 • Geeft veel ruimte voor eigen ideeën en uitvoering van vrijwilligers, en begeleidt waar dat nodig is (samen met de andere bestuursleden)
 • Stimuleert mensen tot (eigen) actie: delegeert en geeft verantwoordelijkheid

Verbinden

 • Heeft interesse in verschillende mensen en meningen: luistert en vraagt door
 • Heeft oog voor ieders (verschillende) kwaliteiten en behoeften
 • Ziet verschillen tussen mensen, durft ze te benoemen en waardeert ze

Gezicht van Synergo

 • Heeft een open uitstraling, staat open voor een gesprek (wat voor dan ook)
 • Draagt de visie van Synergo intern en extern uit
 • Weet wat er speelt op verschillende niveaus binnen de vereniging en heeft hiervoor belangstelling. Dat kan bijvoorbeeld door af en toe thuiswedstrijden van onze selectie te bekijken, aanwezig te zijn bij Peuter- en Kleutergym of bij een feestje
 • Kan omgaan met de mogelijk veranderde rollen die je binnen Synergo hebt en kan verschillende rollen scheiden (voorzitter, lid van team ‘bestuur’, lid van je eigen team/betrokkenheid als ouder).
 • Heeft affiniteit met een vrijwilligersvereniging zoals Synergo

Iets voor jou?

Is het voorzitterschap (misschien) iets voor jou? Neem dan uiterlijk zondag 28 juni contact met ons op via bestuur@synergo.nl of bel één van ons (onze telefoonnummers staan hieronder). We maken graag kennis met je. Je kunt natuurlijk ook iemand voordragen. En heb je geen interesse in het voorzitterschap, maar wil ben je wél geïnteresseerd om het bestuur te versterken? We zoeken ook nog een extra bestuurslid. De inhoud van portefeuille is bespreekbaar.

Het bestuur

Oskar (06 – 36 15 52 68)
Chris (06 – 11 31 80 11)
Floor (06 – 57 15 84 15)
Marlies en Alyanne