Opstart korfbal per woensdag 29 april

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet, is Synergo bezig zich voor te bereiden op het opstarten van trainingen voor jeugd vanaf woensdag 29 april.

Update 24 april, 22.00 uur:

Vandaag heeft het korfbalverbond aanvullende protocollen gepubliceerd voor het hervatten van de trainingen. Deze protocollen worden meegenomen bij de test die morgen (zaterdag) zal worden uitgevoerd op ons veld om te kijken of alles veilig kan verlopen. De KC Jeugd is bezig met een nieuw trainingsschema en bemensing van alle teams. Het bestuur en de KC Jeugd werken aan communicatie met alle informatie (trainingstijden en regels) voor alle jeugdleden, hun ouders en trainers, die wij naar verwachting maandag in de loop van de dag zullen versturen. Woensdag kunnen en mogen de trainingen hervat worden.

Synergo zoekt nog corona-coördinatoren die op een trainingsavond willen toezien dat alles veilig verloopt. Denk aan: halen en brengen van kinderen,  desinfecteren van spelmaterialen en spelers hun handen laten desinfecteren. Wil je meer weten of je daarvoor aanmelden? Mail dan naar penningmeester@synergo.nl. 

Nieuwe leden en activiteiten voor de buurt 

Pas vanaf de opstart van de basisscholen rond 11 mei zullen we starten met activiteiten te organiseren voor de jeugd uit de wijken om ons heen. Wel kunnen geïnteresseerde (nieuwe) jeugdleden zich gewoon aanmelden via onze nieuwe ledencoordinator Rita

Nieuwe trainingsvormen 

Er is al hard nagedacht over trainingsvormen die 1,5 meter proof zijn. Er zijn bijna 30 nieuwe oefeningen beschikbaar voor de trainers van de C-, B- en A-teams. Bijzondere dank aan Timon, die hieraan hard heeft gewerkt. 

Korfbalbond maakt opnames bij Synergo

Aanstaande woensdag (overdag) zal de korfbalbond op ons veld opnames maken voor andere korfbalverenigingen, als het gaat om het goed en veilig inrichten van de accommodatie. Ook zal bondscoach Wim Scholtmeijer een training geven aan onze B1 met daarin specifieke oefenvormen voor de 1,5 meter afstand om trainers te helpen met de nieuwe regels. 

Oorspronkelijk bericht: 

De regering maakte vanavond bekend dat kinderen tot en met 12 jaar vanaf 29 april weer mogen sporten. Bij Synergo gaat het om de peuter- en kleutergym, F-, E- en D-jeugd. Kinderen van 12 tot 18 jaar (C-, B- en A-jeugd) mogen ook sporten, met inachtneming van 1,5 meter afstand. Wat dat precies betekent voor korfbal, is ook mede afhankelijk van de korfbalbond daarover zal besluiten in overleg met het RIVM. We volgen de berichtgeving de komende dagen nauwlettend. Ook houden we contact met de Gemeente Utrecht, die eigenaar is van ons sportpark. 

Vanzelfsprekend zal het trainen (geven) vrijblijvend zijn. Vind je de situatie straks toch niet veilig genoeg of zit je in een risicogroep? Dan blijf je thuis! 

Vier werkstromen 

In vier werkstromen denken we na over alles wat nodig is om weer veilig te kunnen korfballen: 

  1. Korfballen op 1,5 meter: de KC Jeugd en trainersbegeleiding denken alvast na over hoe we met de oudere jeugd veilig, leuk én leerzaam kunnen trainen met 1,5 meter afstand
  2. Veilig van en naar huis: het bestuur, kantinecommissie en KC jeugd denken na over de veiligheid op de accommodatie. Denk hierbij aan: loopstromen, maximale hoeveelheid personen op de accommodatie, gebruik materiaalhok etc. 
  3. Synergo in de buurt: de regering vraagt nadrukkelijk het sporten ook toegankelijk te maken voor niet-leden. Vanuit Synergo sociaal, maar ook vanuit ledenwervingsoogpunt, doen wij dat natuurlijk maar al te graag! De wervingscommissie en Synergo sociaal gaan hierover nadenken
  4. Communicatie en afstemming: alles valt of staat met goede en zorgvuldige afstemming met de korfbalbond, de Gemeente Utrecht, onze BSO Ludens én de ouders en opvoeders van onze jeugdleden. Houd daarom de site de komende dagen goed in de gaten! 

Prioriteiten en planning 

We streven er naar in ieder geval de trainingen voor de jongste jeugd (F t/m D) op te starten met ingang van 29 april. We doen ons best dat ook te doen voor de oudere jeugd, maar zijn daarvoor mede afhankelijk van nadere  richtlijnen vanuit de korfbalbond en RIVM. Korfbal voor de buurt volgt zo snel mogelijk daarna. 

Helpen? 

We hebben mogelijk op termijn extra handjes nodig voor de trainingen van onze eigen jeugd, maar ook voor de trainingen voor kinderen uit de buurt. Wil je helpen? Meld je dan aan bij de KC jeugd: kcjeugd@synergo.nl. Alle hulp is welkom.

We verwachten vrijdagavond een nieuwe update te kunnen geven. 

Het bestuur en KC jeugd 

Zie ook