Videoboodschap KNKV-voorzitter

‘Wat leven we toch in een bizarre tijd’, zo begint KNKV-voorzitter Rob Meijer zijn videoboodschap aan alle Nederlandse korfbalverenigingen, -beoefenaars, en -fans. ‘Het coronavirus legt ons leven nagenoeg plat.’

Vanuit zijn werkkamer in huis gaat Meijer in op de gevolgen van het coronavirus – en de bijbehorende kabinetsmaatregelen – voor de korfbalsport en op de impact op de verenigingen in het bijzonder.

De KNKV-voorzitter verwijst hierbij ook naar de KNKV-updates omtrent het coronavirus en de KNKV-pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

Meijer sluit zijn betoog af met het citaat van voormalig minister Bruno Bruins: ‘Let op elkaar.’

Zie ook