Voortgang bouw nieuwe sporthal

Je kan je haast niet voorstellen dat een jaar geleden alleen nog maar onze oude kantine en de kleedkamers stonden op de plek waar nu “onze” korfbalhal staat. Het is bijna klaar!

Afgelopen zaterdag heeft het bestuur samen met de nieuwe wethouder sport een bezoek gebracht en bekeken hoe de nieuwbouw van de sporthal en kantine er voor staat.

De bouw vordert een heel eind het streven van de aannemer om voor de bouwvakantie klaar te zijn gaat echter niet lukken. Het grootste probleem zit hem in het leggen van de vloeren, het beton was afgelopen week nog te vochtig om de vloeren aan te kunnen brengen.

Dit heeft als gevolg dat de kantine en sporthal, zoals het er nu voor staat, in de week van 10 september opgeleverd gaan worden. Voor Synergo is dit flink balen want we hadden er op ingezet vanaf september gebruik te kunnen gaan maken van de nieuwe kantine.

Komende weken zullen we in overleg met zowel de gemeente als aannemer kijken of er manieren zijn de opleverdatum voor de kantine wat naar voren te krijgen.

In ieder geval moeten we op rekenen dat ook (het begin van) de eerste helft veld dus nog even improviseren blijft, maar het einde is in zicht!

Groet,
Namens de bouwcie

Sander Harskamp