Presentatie accommodatieplannen

Maandagavond 25 september heeft het bestuur samen met de nieuwbouw werkgroep een toelichting gegeven over de nieuwbouwplannen.

Spelers, opvoeders van jeugdleden, scheidsrechters, vrijwilligers en andere betrokkenen van Synergo waren bijeen om te kijken naar het voorlopig ontwerp, onze nieuwe kantine, de financiële zaken en de tijdelijk situatie.

De highlights op een rij:

  • Er is overeenstemming met de gemeente over het ontwerp, de financiën en de tijdelijke situatie.
  • Er wordt nog onderzocht hoe we de kantine straks overdag op een sociale wijze kunnen exploiteren.
  • Er is een eerste ontwerp voor de inrichting van de nieuwe kantine en de nieuwe keuken.
  • Ideeën voor de nieuwe inrichting zijn zeer welkom. Hiervoor is het mailadres inrichtingscommissie@synergo.nl aangemaakt.
  • De komende tijd worden de scenario’s huur, koop, koop over 10 jaar en afkopen huur verder onderzocht.
  • De komende tijd onderzoeken we de mogelijkheden voor de obligatieleningen verder. Het op te halen bedrag is (naar boven) bijgesteld tot 250.000 euro.
  • Na de sloop worden ledenvergaderingen, informatieavonden gehouden in de kantine van de tafeltennisvereniging.
  • Zondag 22 oktober wordt de gehele kantine leeggehaald. Hiervoor zijn nog extra handjes welkom. Aanmelden kan bij Laura Trouerbach of Sander Harskamp.
  • September was een goede maand voor ons 30.000 euro doel: er is 2.000 euro bijgeschreven

Het bestuur en de nieuwbouw werkgroep

 

Zie ook