Obligatielening voor de nieuwe kantine

Help jij Synergo met de financiering van de nieuwe kantine? Heb je € 1.000 (of meer) beschikbaar om aan Synergo te lenen, tegen een aantrekkelijke rente? Lees dan het hele verhaal over de Synergo-obligatielening.

We beginnen met een korte toelichting op de plannen voor de nieuwe kantine.

De gemeente Utrecht bouwt in 2017-2018 een sporthal met kantine op sportpark Loevenhoutsedijk. Overdag wordt de hal gebruikt voor schoolsport, op de avonden en in de weekenden is de hal beschikbaar voor Synergo. Tegelijkertijd wordt de veldaccommodatie uitgebreid. Bij elkaar een prachtig  vooruitzicht. De ledenvergadering van Synergo heeft op 8 november 2016 met overweldigende meerderheid van stemmen (211 voor, 1 blanco) ingestemd met de plannen.

Huren of kopen?

De sporthal blijft eigendom van de gemeente. Synergo kan de kantine huren of kopen. Gezien de huurprijs (€ 24.000 per jaar) is kopen financieel gunstiger, ook als de rente zou stijgen. Een ‘eigen’ kantine vergroot ook de betrokkenheid van de leden.

De prijs van de kantine bedraagt € 300.000. Wij willen dit bedrag financieren door een banklening en het uitgeven van obligaties onder leden, oud-leden en sympathisanten van de vereniging. Met de Triodosbank zijn we in gesprek over een lening van € 150.000. Met de obligatielening hopen we ook € 150.000 bij elkaar te krijgen.

Obligaties van € 1.000 of meer

We zijn op zoek naar mensen die een bedrag van ten minste € 1.000 in een Synergo-obligatie willen en kunnen steken.

De details van de lening gaan we nog uitwerken. Voorop staat dat het gaat om een zakelijke transactie. Over het bedrag van de obligatie keert de vereniging een jaarlijkse rente uit. De hoogte van de rente zou kunnen variëren met de looptijd. Bijvoorbeeld zo:

Looptijd 10 jaar 15 jaar 20 jaar
Rente 1,5 % 2,0 % 2,5 %

Maar definitieve keuzes zijn nog niet gemaakt. Dit geldt ook voor andere aspecten van de obligatielening, zoals de looptijd en de wijze van aflossing.

Win-win

Als je je spaargeld op korte termijn nodig heb, moet je dat niet in een Synergo-obligatie steken, laat dit duidelijk zijn. Maar als je liggend geld hebt zonder directe bestemming, dan kan deze obligatielening voor beide partijen aantrekkelijk zijn. Jij krijgt een hogere rente dan op een gewone spaarrekening; de vereniging steekt het verschil met de rente die de bank rekent (circa 4 procent) in de zak. Hierbij moet je bedenken dat een obligatielening achtergesteld is bij een banklening. Als de vereniging niet aan haar financiële verplichtingen zou kunnen voldoen, gaat de bank als schuldeiser voor op obligatiehouders. Maar gezien de huidige kracht van de vereniging met haar stabiele groei (bijna 400 leden!) in een stabiele omgeving zijn de financiële risico’s gering.

Contact

Als je er serieus over denkt om een Synergo-obligatie te kopen, willen we dat natuurlijk graag weten. Stuur een e-mail naar Otto van de Vijver (ottovdvijver@gmail.com) of neem telefonisch contact op (06 2283 7715). Met vragen kun je ook bellen of mailen.

Op dit moment leg je je nog nergens op vast. In deze fase willen we vooral weten of het idee van een obligatielening haalbaar is. Definitieve afspraken volgen waarschijnlijk pas begin volgend jaar. Dan heb je alle vrijheid, ook als je nu ‘ja’ zou zeggen, om er toch van af te zien.

De ledenvergadering van juni 2017 zal beslissen, of Synergo de kantine huurt of koopt.

We zijn benieuwd naar je reactie.

 

Bedankt voor je aandacht, met vriendelijke groet,
De leden van de WFC Synergo (werkgroep financiering clubhuis),

  • Otto van de Vijver, oud-voorzitter Samos, 06 22837715, ottovdvijver@gmail.com
  • Jan-Willem Wind, oud-trainer van vele Samos- en Synergoteams, 06 24994583
  • Juna Merten, speler van Synergo 12, 06-50686574
  • Arnold Koudijs, vader van Anna Koudijs, speelster van Synergo D2, 06 51835489