Hoe gaat het met de sporthal?

Het project zit in een stroomversnelling! Elke maandagavond komen het bestuur en commissies bij elkaar om de plannen voor te bereiden voor de bijzondere ledenvergadering eind oktober 2016.

sporthal-overleg5Vlak voor de zomervakantie ging het project ineens in een stroomversnelling. Jeroen en Hans waren bijna wekelijks op het stadskantoor te vinden voor overleggen met de projectgroep van de gemeente. De planning is er nu op gericht dat medio 2017 de voorbereidingen starten voor de werkzaamheden, dat de echte bouw start begin 2018 en dat de sporthal opgeleverd wordt vlak voor de zaalcompetitie 2018/2019.

De sponsorcommissie, scheidsrechterscommissie, sociale commissie, kantinecommissie en sporthalcommissie werken allemaal hard om de ideeën uit te werken en alles op elkaar af te stemmen.

Sporthal voor SynergoProgramma van Eisen

De gemeente heeft gekozen voor een aanbesteding van design & build, wat inhoudt dat een aantal bedrijven de vraag krijgt wat zij kunnen ontwerpen en maken binnen het budget en het Programma van Eisen.

Sander Ha en Lotte hebben een voorstel gedaan voor het Programma van Eisen van de kantine (de omvang, de kwaliteitsomschrijving), inclusief een schets van hoe de sporthal, kantine en het veld eruit kunnen zien en welke gebruikersruimtes tegelijkertijd open en dicht kunnen/ moeten zijn. Verder is penningmeester Jeroen druk bezig de financiële consequenties door te berekenen van de nieuwe kantine voor de vereniging. Hij houdt rekening met diverse scenario’s voor de vereniging en heeft een rekenmodel gemaakt voor de omzet van de kantine.

Synergo wil graag meer betekenen voor de wijk en de stad dan alleen maar een sportvereniging. Ook deze sociale ideeën nemen we mee in de plannen.

sporthal-telstar1Synergo on tour

Een groepje Synergo’ers is op 1 juli bij Fortissimo (IJsselstein) geweest en op 21 juni bij Telstar (Hoevelaken)  om ideeën op te doen voor de sporthal en kantine. Vrijdag 26 augustus bezoeken we HKC (Ha) in Hardinxveld-Giessendam.

Sporthal-ijsselstein2Met deze tour willen we ervaren hoe andere korfbalverenigingen omgaan met de ruimtes, de kosten en opbrengsten en wat mogelijke ontwerpen zijn voor de gebouwen. Zo horen we waar we op moeten letten en waar anderen tegenaan zijn gelopen. Dit nemen we mee in het Programma van Eisen.

 

Sporthal-ijsselstein3sporthal-telstar2

Besluiten

Eind oktober 2016 is er dan een bijzondere ledenvergadering waarin Synergo het besluit neemt over de nieuwe kantine, sporthal en velduitbreiding.

Wordt vervolgd!

 

Zie ook