Spelregelupdate: niks nieuws, wel meer duidelijkheid

We starten het seizoen zonder spelregelwijzigingen (jippie!), maar wel met een paar verduidelijkingen van bestaande spelregels. Lees in dit artikel om welke regels het gaat.

Dit is een weergave van het spelregelbulletin van het KNKV, deze kun je ook hier vinden. Per onderdeel is steeds via de link ‘Toelichting’ uitgebreidere informatie te vinden. Om deze tekst wat compact te houden is hieronder een spelhervatting steeds aangeduid met SH, een vrije worp met VW en een strafworp met SW.

Verbod om de nemer van een SH te hinderen. (§ 3.9c)

Als na het fluitsignaal voor het nemen van de SH de tegenstander van de nemer binnen armlengte en vóór de nemer van de SH staat is hij in overtreding. Wordt de overtreding gemaakt door een verdediger, dan wordt deze bestraft met een VW. Wordt de overtreding gemaakt door een aanvaller, dan wordt deze bestraft met weer een SH. Lees hier de toelichting.

Gevolg van een zware overtreding door een verdediger. (§ 3.10a)

Uitgangspunt is dat een zware overtreding altijd een VW tot gevolg heeft; de tekst van § 3.10a is duidelijk: “een vrije worp wordt toegekend”, een verplichting dus. Het komt echter vaak voor dat scheidsrechters toch door laten spelen vanwege de voordeelregel. Dat is onjuist. Lees hier de toelichting.

Mag je een voet verplaatsen bij het nemen van een SH, VW of SW?

Dat is toegestaan. Wel loopt de aanvaller het risico dat de verdediging inloopt zodra de nemer van de vrije worp een duidelijk zichtbare beweging met de bal, een arm of een been maakt. Lees hier de toelichting.

Kun je bij een herhaalde overtreding van een verdediger een SW toekennen?

Volgens § 3.11a, sub B kan de scheidsrechter een strafworp toekennen bij herhaaldelijk gepleegde lichte of zware overtredingen door dezelfde verdediger, waardoor de aanvaller wordt belemmerd scoringskansen te verwerven. Lees hier de toelichting.

Scheidsrechtersgebaren

De officiële scheidsrechtersgebaren zijn er niet voor niets en dienen gebruikt te worden om beslissingen van de scheidsrechter te verduidelijken Van belang is dat scheidsrechter de gebaren na zijn fluitsignaal duidelijk en op de juiste volgorde doet:

  1. hij geeft eerst de sanctie aan: een SH, een VW of een SW
  2. vervolgens geeft hij met het officiële gebaar aan welke spelregel is overtreden
  3. als laatste geeft hij (indien noodzakelijk) aan wie de overtreding heeft gemaakt.

Lees hier de toelichting.

‘Partij’ of ‘vang’ roepen door een aanvaller

Als een aanvaller zoiets roept zullen de verdedigers hun taak opgeven en komen aanvallers vrij te staan. Dat kan leiden tot een doelpunt en dat is onrechtvaardig. Het is echter formeel geen overtreding en valt in de categorie ‘onbillijke bevoordeling’. Als de scheidsrechter ziet dat verdedigers Pag. 2 van 2 na deze misleiding hun verdedigende taak gaan opgeven fluit hij af, geeft zo nodig bij herhaling geel en laat het spel hervatten met de situatie zoals die bij het fluitsignaal bestond. Lees hier de toelichting.

Meer weten?

Veel vragen over de spel- en aanverwante regels staan in de door de Werkgroep Spelregels opgemaakte notitie ‘Veelgestelde vragen en antwoorden’, die ook op de KNKV-site staat. Het bestand is te vinden via ‘Competitie’ en vervolgens klik je linksonder op het kopje ‘Spelregels’, waarna zich een pagina opent met allerlei informatie over spelregels en daar staat ook dit eerder genoemde bestand bij.

Vriendelijke groeten,

de Scheidsrechtercommissie