George en Rudolf gediplomeerd

George Engels en Rudolf Hoogenveen hebben afgelopen maandagavond met succes de cursus Verenigingsbegeleider (VBL) van het KNKV gevolgd, en zijn nu dus gediplomeerd VBL! Hoera!

Wat doet een VBL? De VBL vormt een essentieel onderdeel van het ondertussen welbekende Masterplan Arbitrage. In dit masterplan staat wat de verenigingen moeten doen om voldoende (in aantal en kwaliteit) scheidsrechters te kunnen leveren.

Het masterplan kent 5 onderdelen: klimaat (bijv. ontvangst van en houding tegenover de scheidsrechter), imago (bijv. een eigen tenue), werving (van nieuwe scheidsrechters), opleiding en kwaliteit, en tenslotte behoud.

De VBL is met name verantwoordelijk voor de laatste twee onderdelen. Dat wil zeggen: de VBL’s begeleiden beginnende en pas begonnen scheidsrechters voorafgaand aan en ná het halen van het scheidsrechtersdiploma. Bijvoorbeeld, als een beginnend scheidsrechter het theoriediploma gehaald heeft en daarna het praktijkexamen wil doen, dan moet hij eerst een aantal wedstrijden fluiten, begeleid door de VBL. Zij maken daarvan samen een verslag, en dat wordt daarna gebruikt als de scheidsrechter inderdaad zijn praktijkexamen gaat doen. VBL’s zijn dus noodzakelijk om scheidsrechters op te leiden.

Nu begeleiden verschillende ‘oudgediende’ scheidsrechters (naast George en Rudolf ook bijv. At en Barry) al beginnende scheidsrechters, en daarover is iedereen zeer tevreden. Dat kost natuurlijk wel tijd, dus wij willen naast beginnende scheidsrechters ook nieuwe VBL’s gaan opleiden.

Wat zijn onze plannen? Samen met de werkgroep Arbitrage van Synergo gaan wij begin volgend jaar scheidsrechtersavonden organiseren voor de A- en B-jeugd. Eind januari wordt er in de Regio Utrecht Centraal een theorie-examen B afgenomen, dat als basis dient voor het officiële scheidsrechtersdiploma. Dinsdag 17 januari is een voorbereidingsavond bij Midlandia en NOVA, waarin de belangrijkste onderdelen van het examen nog eens nagelopen worden.

Ruben Morshuis heeft zich al opgegeven (hulde!), maar meer mensen zijn welkom. Meer details horen jullie later. En natuurlijk blijven wij de beginnende Synergo-scheidsrechters begeleiden de komende maanden. Maar eerst gaan wij ons diploma, bescheiden, vieren.

Rudolf