Veelgestelde vragen accommodatie

Veelgestelde vragen over de nieuwe accommodatie en over de Bijzondere Algemene Ledenvergadering.

Hieronder is een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.

Staat je vraag er niet tussen, mail dan naar BALV@synergo.nl

 

Over de nieuwe accommodatie

Wat gaat er gebeuren?
We krijgen een schitterende accommodatie, die perfect past bij onze ideeën:

 • Op de plek van de huidige kantine een sporthal met onze nieuwe kantine ertegenaan
 • Het eerste recht op huur van de sporthal
 • De kantine is 200 m2, dit is vergelijkbaar met onze kantine nu, met een mooi terras
 • Vanuit de kantine ruim zicht op de speelvloer binnen en de velden buiten
 • Bij de constructie is rekening gehouden met uitbreiding op het dak van de kantine
 • 2 seniorenvelden en 2 jeugdvelden (1 jeugdveld is ingesneden in een seniorenveld)
 • Een tweede brug voor auto’s, zodat fietsers de bestaande brug kunnen gebruiken
 • Uitbreiding van het parkeerterrein

Wat zijn de doelen van Synergo voor de nieuwe accommodatie?
Er zijn zes doelen:

 • Voldoende buitenruimte voor competitie en training
 • Zeggenschap over binnenaccommodatie: tijdens ontwerpfase en gebruiksfase
 • Veilig, aantrekkelijk sportpark met hoge verblijfskwaliteit
 • Een toekomstbestendige financiële situatie en organisatorische structuur
 • De nieuwe accommodatie heeft positieve gevolgen voor drie pijlers van Synergo: Korfbal voorop, Synergo is mijn korfbalclub en Synergo sociaal
 • Een plan dat door de ledenvergadering is goedgekeurd

Wat gaat het kosten?
De kosten zijn:

 • Synergo huurt de nieuwe kantine van de gemeente voor ongeveer € 24.000 per jaar.
 • Synergo heeft een optie tot koop van de kantine (€ 300.000, incl. BTW).
 • Er is € 50.000 nodig om de nieuwe kantine in te richten.

Hoe gaan we het betalen?
Hogere kantine-omzet en winstmarge, sponsoring, crowdfunding door events etc., en door goed op (onnodige) uitgaven te letten. In deze plannen gaan we niet uit van een contributieverhoging.

Wat als het mis gaat? (financieel, vrijwilligers, ledenaantallen, tegenvallers)
We hebben een buffer van twee jaar om de huurkosten op te vangen en maatregelen te treffen.

Als er tien of twintig leden weggaan, maakt dat niet zoveel uit in de begroting. De wervingscommissie blijft actief aan de slag en past waar nodig haar plannen aan.

(Penningmeester Jeroen heeft ook een scenario becijferd waarin er ineens 100 leden – 10 teams- weggaan. Dat is niet heel realistisch, maar scheelt op jaarbasis zo’n € 10.000.)

Hoe zit het met de obligatielening?
We willen eventueel geld van een obligatielening gebruiken om de kantine te kopen. We zoeken uit wat dit allemaal inhoudt. We komen er in de ledenvergadering in juni op terug.

Hoe zit het met de BTW?
Als we als vereniging aan bepaalde voorwaarden gaan voldoen, kunnen we de BTW terugkrijgen op dingen die we kopen, zoals materiaal, huur van de sporthal en het veld en alle kantineinkopen. De opties zijn:

 1. We verkopen jaarlijks voor meer dan €68.000 aan eten en drinken in de kantine
 2. We brengen de kantine onder in een aparte (juridische) stichting

 

Beide opties zoeken we verder uit en we komen erop terug in de ledenvergadering van juni 2017. Dit is pas van belang in 2018.

Wat gebeurt er als Synergo nee zegt tegen de plannen?
Als de plannen niet doorgaan, is er wat het bestuur betreft eigenlijk alleen een slecht alternatief, namelijk dat er de komende 10-20 jaar geen uitbreiding zal zijn op onze accommodatie en dat zou stilstand betekenen:

 • 2 gymzalen op het terrein, bovenop de kleedkamers
 • Geen velduitbreiding, waardoor het te krap gaat worden om de steeds groter wordende wens om op zaterdag te spelen te honoreren
 • Geen sporthal en dus geen zekerheid over voldoende zaalcapaciteit in Utrecht op de lange termijn De onderhandeling start opnieuw, maar gemeente zal niet snel opnieuw investeren in deze accommodatie
 • Als op er termijn toch velduitbreiding komt, dan moet de kantine alsnog vernieuwd worden, maar zonder financiering van de gemeente

Hoe zit het met de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de sporthal?
De gemeente neemt de exploitatie voor haar rekening. Synergo is alleen nog huurder.

Wat wordt er straks meer verwacht van leden (en ouders van jeugdleden)?

 • De kantine moet het hele jaar rond worden bemenst. Dat betekent dat we leden en ouders conform huidige uitgangspunten ook in de zaal 1x zullen inroosteren. Deelnemen in de barpool mag natuurlijk ook, dan word je twee- of driewekelijks ingeroosterd op een trainingsavond of weekend dagdeel dat bij je past.
 • Ambassadeur zijn voor de club: enthousiast in je omgeving zijn, zodat er een positief imago blijft of ontstaat
 • We organiseren per jaar 2 events, zoals bijvoorbeeld een sponsorloop en flessen inzamelen. Hoe meer kinderen dan meedoen, hoe beter. We vragen voor de organisatie ouders; er zijn jaarlijks steeds 2 x 4 ouders nodig die eenmalig deze tijdelijke taak met enthousiasme oppakken.
 • Waar mogelijk maken we gebruik van de diensten en producten van onze sponsors, zodat sponsors waar voor hun geld hebben

 

Hoe kan ik me opgeven om te helpen bij de verdere uitwerking van alle plannen?
Heel fijn! Dat kan bij bestuur@synergo.nl.

 

Over de Bijzondere Algemene LedenVergadering

Waar stemmen we over?
Om de plannen voor de uitbreiding van de kunstgrasvelden, een nieuwe kantine en een sporthal op ons sportpark Loevenhoutsedijk mogelijk te maken, moet onze kantine gesloopt worden en gaan we een financiering aan. En deze kantine is eigendom van Synergo. Leden moeten hiervoor dus toestemming geven.

De vraag van de stemming is daarom: Geef je het bestuur goedkeuring om in samenwerking met de gemeente Utrecht een nieuwe kantine te laten bouwen ter waarde van ca. € 300.000 (incl. btw)?

Je geeft daarmee dus een GO! voor alle plannen.

Waarom stemmen we niet over velduitbreiding en de bouw van de sporthal?
Als het veld uitgebreid zou worden en de sporthal gebouwd op het sportpark, zonder de huidige kantine te raken, dan heeft Synergo geen zeggenschap. Het sportpark is immers van de gemeente.

Waar gaan we tijdens de bouw korfballen?
De bouw zou een half veldseizoen betreffen en een zaalperiode. We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken en komen hier zo snel mogelijk op terug. We gaan ervanuit dat we op het veld kunnen blijven, maar het kan ook dat we tijdelijk op een ander terrein gaan spelen en trainen.

Hebben de leden nog invloed op de plannen?
Jazeker. Als de leden het niet zien zitten en niet achter de plannen staan, dan doen we het niet. De ledenvergadering heeft het laatste woord. Alle plannen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de Synergo-leden. We horen graag wat de leden van de plannen vinden.

Wie mogen er stemmen?

Leden van 15 jaar of ouder mogen zelf stemmen. Ouders van jeugdleden tot en met 14 jaar mogen 1 stem uitbrengen namens elk kind.

Wie mag ik machtigen om namens mij te stemmen?
Een Synergo-lid van 15 jaar of ouder.

 

 

Zie ook