Acties en events

We gaan ervoor! Acties, events om € 30.000 binnen te halen voor de inrichting van onze nieuwe kantine! 

Op de Buitengewone Algemene LedenVergadering van 8 november 2016 hebben de leden van Synergo met zijn allen JA gezegd tegen de nieuwe accommodatie. En ja tegen het, met elkaar, werven van 30.000 euro voor de inrichting van de nieuwe kantine.

Thermometer kantine inrichting 20000Acties en events

In één keer

nieuwesporthalVeel seniorenleden en ouders van jeugdleden hebben toen aangegeven dat ze weinig tijd en zin hebben in losse acties, maar liever één bedrag willen betalen. De 30.000 euro commissie heeft uitgerekend dat de bijdrage per lid € 81,07 is. Als iedereen dit bedrag bijdraagt, hebben we de 30.000 euro voor de kantine bij elkaar.

Je kunt meedoen op je eigen manier:

  • Je organiseert een event en haalt hiermee € 80 op.
  • Je werft voor € 80 één of meerdere ‘Vrienden van Synergo’.
    Voor € 20 of € 40 of elk ander bedrag. In de kantine vind je de ansichtkaarten die je hiervoor kan gebruiken. Doe de ingevulde kaart in de speciale ‘Vrienden van Synergo bus’ in de kantine of stuur ze op.
  • Ben of ken je een sponsor?
    De sponsorcommissie benadert graag ondernemers voor een sponsorbijdrage voor minimaal € 300 per jaar. Met een minimale contractduur van 2 jaar. Uiteraard met een tegenprestatie, die we per sponsor zullen bespreken. Een bord, een team, een bal, een mailing, een logo op de site, een ludieke actie, een ‘bedenk het maar’! Ben je of ken je een sponsor? Mail sponsor@synergo.nl.
  • Je kiest voor de financiële bijdrage van € 81,07 (meer mag natuurlijk ook!).
    Maak deze over op rekeningnummer NL48 INGB 0005 1153 24 van korfbalvereniging Synergo te Utrecht. Vermeld de naam van het synergo-lid en ‘ik spaar mee voor de 30000euro’

Voor het aanmelden van een event of al je overige vragen kun je terecht bij de 30.000 euro commissie via 30000euro@synergo.nl.

Doel

€ 30.000 voor de inrichting van de nieuwe Synergo-kantine.

Ideeën of meehelpen?

Thermometer kantine inrichting30000euro@synergo.nl

Anne de Roos en Rita Merten van het 30.000 euro team

 

Zie ook

 

Nieuwsberichten