Harry stopt als voorzitter; Anne en Rob ondersteunen Korfbalcommissie

Tot onze spijt heeft onze voorzitter vorige week besloten zijn taken neer te leggen. 

Het bestuur heeft recent het rooster van aftreden besproken. Volgens dat rooster loopt komende juli de termijn van de voorzitter af, en is de vraag ontstaan of Harry wilde verlengen of niet. In die vergadering en daarop volgende gesprekken is gebleken dat Harry en het bestuur een andere visie hebben op de invulling van de rol van voorzitter. Voor Harry is dit aanleiding geweest om per direct af te treden.

Het bestuur betreurt het dat Harry dit proces als vervelend heeft ervaren. We kijken terug op een aantal mooie jaren voor Synergo en zijn Harry dankbaar voor zijn inzet. We wensen hem alle goeds voor de toekomst. 

Oskar zal tijdelijk, tot de JAV in juni, de rol als voorzitter op zich nemen. De taken van Harry zullen over de bestuursleden verdeeld worden. Het bestuur zal komende weken en maanden de tijd nemen om het hele proces goed te evalueren en de zoektocht naar een nieuwe voorzitter te starten. 

Tijdelijke ondersteuning Korfbalcommissie 

Omdat Alyanne binnenkort vanwege zwangerschap enkele maanden haar bestuurstaken zal neerleggen, heeft het bestuur Rob Lof en Anne de Roos gevraagd te ondersteunen. Wij zijn heel blij dat ze hiertoe bereid zijn. Rob zal het proces van de invulling van de trainersstaf van Synergo 2 begeleiden en Anne zal helpen de Korfbalcommissie senioren voor komend seizoen in te richten, nu Jeroen Bastings na een aantal jaren heeft besloten na dit seizoen te stoppen als voorzitter van de Korfbalcommissie senioren.  

Meer weten?

Op de strategieavond zal het bestuur stilstaan bij het vertrek van Harry en krijgen leden en betrokken de mogelijkheid hier vragen over te stellen en op te reageren. Je kunt ook altijd mailen naar: bestuur@synergo.nl. 

Het bestuur,
Oskar, Floor, Alyanne, Marlies & Chris