Wijziging in indeling bardiensten

Allereerst een heel gelukkig 2020 gewenst voor iedereen! We maken de nieuwe indelingen van bardiensten op een andere manier. De indeling van deze taken blijft op basis van de teams, maar we corrigeren het aantal leden van het team voor leden die we vrijstellen van bardiensten, omdat ze al andere vrijwilligerstaken doen.

In november heeft het bestuur al een bericht geplaatst over deze indeling van de senioren en ouders van jeugdleden. We gaven toen aan dat we in de indeling nog onvoldoende rekening hielden met vrijwilligerstaken die mensen al uitvoeren. En we hielden ook geen rekening met ouders die kinderen in meerdere teams hebben en/of zelf ook spelend lid zijn. We hebben besloten dit aan te passen.

De reden om vrijgesteld te worden :

  • Je doet meer vrijwilligerswerk dan de barindeling zou kosten.
    Deze grens bepaalt het bestuur ieder jaar en is afhankelijk van de hoeveelheid mensen die beschikbaar zijn voor bardiensten.
  • Als ouder met meerdere kinderen tel je alleen mee bij het team van je jongste kind.
    Dus als je een kind hebt in de E3 en de C3, dan telt het kind in de C3 niet mee voor de teamindeling en wordt het aantal mensen in de C3 dus kleiner, waardoor de C3 minder diensten krijgt toebedeeld.
  • Als ouder die zelf ook speelt, word je ook vrijgesteld.
    Dus als je als ouder van een kind in de C3 zelf in S8 speelt, dan worden dit kind en dus beide ouders van dit kind niet meegeteld bij de C3.

Je kunt natuurlijk ook kiezen om de vrijstelling niet te gebruiken, omdat je de bardienst leuk vindt!

Hulp

Om de lijst met vrijstellingen te kunnen maken, hebben we jullie hulp nodig.

Voor de seniorenteams vragen we de aanvoerders om een lijstje aan te leveren van de leden in zijn/ haar team die aanspraak maken op deze vrijstelling.

Voor de jeugdteams wijzen we een teamouder aan die dit lijstje maakt. Tot nu toe was er geen teamouder en ging de barindeling via de trainers. Dit was lastig voor de trainers, vandaar dat we dit aan een ouder willen vragen. Deze taak is erg overzichtelijk: af en toe het lijstje met ouders updaten om aan te geven wie er een vrijstelling zouden moeten hebben. En met de andere ouders overleggen en indelen wie de bardiensten invult die aan het team zijn toegewezen.

We vragen ieder team ook nog per mail om de benodigde input.

Hartelijke groet,
Namens het bestuur,
Chris en Floor.

zie ook