Synergo zet koers naar de toekomst

Samen met betrokken leden heeft Synergo maandag de focus bepaald voor de komende jaren. 

Synergo gaat zich de komende jaren richten op: 

 1. Het opleiden van scheidsrechters, trainers en kaderleden
  We willen al onze vrijwilligers (continue) de mogelijkheden bieden zich verder te ontwikkelen, door middel van structurele begeleiding en opleiding. Hiermee binden we niet alleen onze vrijwilligers, maar ook al onze spelers (die profiteren van goede trainers, scheidsrechters en een sterke organisatie). 

 2. Ledenwerving en onboarding 
  We willen focus op ledenwerving en onboarding (de reis die je als nieuw lid aflegt van het eerste contact met ons tot je eerste wedstrijd) met als doel: al onze leden kunnen korfballen op zijn of haar eigen niveau. Van breedtekorfbal tot topsport.   

 3. Synergo: actief in wijk en stad 
  Synergo is zichtbaar en betrokken bij de korfbalsport, in de wijken om ons heen en in onze stad. Hiermee leveren we een positieve bijdrage aan de samenleving die verder gaat dan onze eigen leden, en het biedt tegelijkertijd ook onze vereniging mooie kansen (ons nieuwe accommodatie is hiervan het allermooiste bewijs!). 

 4. Iedereen betrokken! 
  Alle leden, ouders en andere betrokkenen weten wat er speelt binnen Synergo door goede interne communicatie. Ook kun je op een laagdrempelige een bijdrage leveren aan onze vereniging. 

Niet alleen zijn deze focuspunten vastgesteld, er is maandag ook direct gestart met het uitwerken ervan: wat is onze droom voor 2025? Wat kunnen we dit jaar al doen en welke middelen zijn nodig om onze doelen te bereiken?  

Hoe nu verder? 

Het bestuur gaat commissieleden en betrokkenen benaderen om de eerste ideeën uitwerken tot een volledig actieplan. Die actieplan moeten medio november af zijn, zodat we snel daarna kunnen beginnen met het uitvoeren van de (eerste) acties. 

Meedenken of meedoen? 

Je bent vanzelfsprekend van harte uitgenodigd om mee te doen! Synergo maken we immers samen. We zullen de data waarop de plannen verder worden uitgewerkt delen via de site en mailings aan leden. Medio november gaan we de uitgewerkte plannen presenteren aan de leden. De exacte datum en tijd volgt deze week via de site. 

Het bestuur dankt aan de ruim 100 leden en betrokkenen die de afgelopen maanden op een of andere manier hun bijdrage aan dit proces hebben geleverd! Op naar een mooie toekomst! 

Het bestuur