Op naar nog vele levendige jaren!

Brainstormsessies van het bestuur, briefjes plakken, een enquete. We hebben de afgelopen maanden heel veel input en ideeën opgehaald over de toekomst van onze mooie club. Tijd voor actie! 

Het bestuur nodigt daarom alle (jeugd)leden, ouders van jeugdleden en betrokkenen uit voor een ‘strategiesessie’ op maandag 30 september in de kantine van 20.00 uur tot 22.00 uur. Inloop is vanaf 19.30 uur. 

Wat gaan we doen? 

We beginnen met een korte toelichting bij onze vier (nieuwe) fundamenten: sporten, leren & ontwikkelen, verbinden en delen & bijdragen. We zullen deze fundamenten de komende weken ook via de site al nader toelichten. Vervolgens staan we stil bij de onderwerpen waar we als bestuur de komende jaren op willen focussen om onze fundamenten te versterken. Deze onderwerpen voort uit de ‘gele briefjes uit de kantine’ en de enquete van deze zomer. 

De aanwezigen gaan nog een keer de challenge aan: is dit echt waar we ons op willen focussen? Daarna gaan we in groepjes aan de slag: wat is onze droom voor 2025? Wat is er voor nodig om daar te komen? Wat kunnen we dit seizoen al realiseren? En wat is de eerste stap die we kunnen zetten?  

Om 22.00 uur hebben we met elkaar een gezamenlijk beeld over onze toekomst! 

Tot de 30ste?!

Het bestuur