Vertrek uit het bestuur

Tijdens de komende jaarvergadering gaan wij helaas afscheid nemen van twee zeer gedreven bestuursleden. Judith en Huub hebben aangegeven te gaan stoppen.

Huub omdat hij zich helemaal gaat concentreren op de kantine en liever in de uitvoering dan het bestuur bezig is. Hij heeft vele jaren in het bestuur zitting gehad. We zijn hem dan ook veel dank verschuldigd. In elk geval fijn dat hij zich blijft inzetten voor Synergo!

Judith heeft aangegeven dat zij door haar studie in een andere fase terecht gekomen is en daardoor te weinig tijd overhoudt voor haar secretariaatswerkzaamheden. Ze was erg gedreven in haar werk, hield ons op gezette tijden scherp en heeft enorm veel werk verzet in de tijden van de bouw van de sporthal. We zijn daar erg dankbaar voor en zullen haar inbreng missen! Uiteraard hebben we veel begrip voor haar stap en wensen haar een goede tijd toe!

Al eerder hebben wij afscheid genomen van Elline. Zij heeft zich in het bestuur volop ingezet op Synergo sociaal en daarbij de eerste contacten gelegd met de BSO. Elline was ook een doorzetter en dat waardeerden wij enorm.

Het bestuur zal hierdoor op zoek gaan naar vervangers voor de werkzaamheden van Judith, Huub en Elline. Heb je misschien interesse, laat het maar weten! Je bent van harte welkom.

Namens het bestuur,
Harry

 

Zie ook