Brainstorm je met ons mee?

Wist je dat Synergo in 2000 maar 40 jeugdleden had? En dat het er nu vier keer zoveel zijn? Meer (jeugd)leden is leuk! We hebben onze prachtige accommodatie er aan te danken. En ieder kind kan sporten met veel vriendjes en vriendinnetjes op zijn of haar eigen niveau. 

Afgelopen twee jaar is de instroom van nieuwe jeugdleden helaas minder geweest. Dat heeft te maken met de bouw van onze nieuwe accommodatie. Daardoor hadden we afgelopen jaar bijvoorbeeld geen schoolkorfbaltoernooi.

Schoolkorfbal

200 jeugdleden én goede trainers!

We streven naar vier teams per leeftijdscategorie, zodat kinderen sociaal en sportief goed ingedeeld kunnen worden. Heel concreet zoeken we dit jaar nog 25 nieuwe jeugdleden! Bij 200 jeugdleden horen trouwens ook goed opgeleide trainers. Daar komen we binnenkort op terug.

Continue aandacht voor werving 

Korfbal is anders dan bijvoorbeeld voetbal niet veel op TV. Dat betekent dat continue aandacht voor werving nodig zal zijn. We moeten blijven vertellen hoe leuk korfbal en Synergo zijn.

Brainstorm je met ons mee? 

We zoeken ideeën!  En later natuurlijk ook mensen die willen helpen, dat kan ook heel praktisch door bijvoorbeeld ouders van potentiële nieuwe leden op te vangen bij een kennismakingstraining na schoolkorfbal of door tijdens het schoolkorfbaltoernooi zelf nieuwe ouders en kinderen aan te spreken en te vertellen over onze mooie club.

We nodigen nadrukkelijk ook de ouders van onze huidige jeugdleden uit om mee te denken en te doen. Je draagt als ouder namelijk direct bij aan een leuke sociale en sportieve omgeving van je kind. Korfbal kennis is absoluut niet nodig, enthousiasme voor Synergo en korfbal natuurlijk wel!

Brainstorm avond op maandag 18 maart 20.00 tot 22.00 uur 

Op maandag 18 maart houden we in de kantine een brainstromavond over de werving. Daar horen we graag jouw ideeën over het werven van nieuwe (jeugd)leden en bespreken we de plannen en ambities voor de komende periode. We hopen dat je er bij kan zijn!

Brainstorm ledenwerving
  •   Ik kan er niet bij zijn, maar je mag mij benaderen om te helpen bij wervingsactiviteiten
      ik ben er bij op 18 maart!

 

Werkgroep ledenwerving

Wim, Femke, Marlies, Ineke, Casper, Joke en Oskar