Aangepast rekeningnummer voor contributie

Contributie

Het rekeningnummer voor de contributie van Synergo aangepast. Het goede rekeningnummer is: NL28 INGB 0000 2552 08 t.n.v. korfbalvereniging Synergo. Kijk even na of je het geld overmaakt naar het goede nummer.

In overleg met penningmeester Chris is besloten girorekening  NL48 INGB 0005 1153 24 op te heffen. Deze moet je dus niet meer gebruiken!

Contributie

Iedereen die korfbalt en traint bij Synergo, moet contributie betalen. De contributie geldt voor een heel jaar en moet per kwartaal vooruit betaald worden aan de vereniging. Synergo stuurt geen rekeningen of acceptgiro’s. Jaarlijks past Synergo per 1 juli de contributiebedragen aan het prijsindexcijfer aan (besluit JAV juni 2018). Denk eraan dan je overschrijving aan te passen.

Het is het makkelijkst en goedkoopst als je Synergo een machtiging geeft. De contributie wordt dan per kwartaal bij u geïncasseerd en de bedragen passen zich automatisch aan. Zo voorkom je ook betaalachterstanden door verkeerde bedragen.

Betalen contributie

Je betaalt contributie via automatische incasso naar bankrekening NL28 INGB 0000 2552 08 van korfbalvereniging Synergo te Utrecht. Graag ook duidelijk de naam van het (jeugd)lid vermelden. Je betaalt contributie vanaf de eerste dag van de volgende nieuwe maand na je aanmelding.

Een contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie-overgang naar een volgende leeftijdsgroep in de jeugd begint in de maand nadat je de leeftijdsgrens hebt bereikt. Dit heeft niets te maken met het team waarin je speelt.

Frank,
Contributiebeheer Synergo.

 

Zie ook