Wil Synergo ook een rookvrije accommodatie?

Rookvrij - Willen leden een rookvrije accommodatie

We geven kinderen graag het goede voorbeeld door ze in een rookvrije omgeving te laten opgroeien. Maar wat is jouw mening? Wat wil jij voor Synergo in onze nieuwe accommodatie? Vul dan vóór 24 mei 2018 de rookvrij sportterrein-enquête in!

Op de agenda van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 13 juni staat een voorstel om van Synergo een rookvrije sportvereniging te maken. Synergo onderzoekt wat onze leden vinden van een rookvrij sportterrein. Het bestuur neemt hierover een besluit en neemt hierbij de mening van de vereniging als uitgangspunt. Tijdens de JAV geven we de uitkomst van de enquête en lichten we het besluit verder toe.

Maar wat is jouw mening? Wat wil jij voor Synergo in onze nieuwe accommodatie?

Vul dan vóór 24 mei 2018 de rookvrij sportterrein-enquête in!

Rookvrij-200x133Rookvrij?

Onderzoek van Flycather (juli 2016) toont aan dat maar liefst 9 op de 10 Nederlanders voor een rookvrij sportterrein zijn. Ook negen op de tien kinderen dat er niet gerookt moet worden op sportterreinen waar kinderen sporten (onderzoek Qrius, april 2017, onder 1.045 kinderen van 8 t/m 12 jaar).

Het Korfbalverbond stimuleert en ondersteunt korfbalverenigingen om hun sportterrein rookvrij te maken. Want we beseffen dat we kinderen moeten beschermen tegen de verleiding om te gaan roken. Zeker op het sportterrein. Want daar waar kinderen gezond aan het sporten zijn, hoort roken niet thuis.

Synergo onderzoekt wat onze leden vinden van een rookvrij sportterrein. Alvast bedankt!

Namens het bestuur,
Huub.

 

Zie ook

Meer informatie