13 juni: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden van Synergo uit voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van Synergo. Deze vindt plaats op woensdag 13 juni 2018. Ontvangst met eten: 18.30 uur. Aanvangstijd vergadering 19.30 uur.

De locatie van de JAV is de kantine van SVE. We staan aan de vooravond van de opening van onze nieuwe accommodatie na de zomervakantie. Op de JAV worden belangrijke besluiten genomen, in ieder geval over huur of koop van onze nieuwe kantine. Maar ook krijg je inzicht in de inrichting en exploitatie van de kantine.

Net als eerdere jaren ben je vanaf 18.30 uur welkom op een hapje (pizza) mee te eten. Na afloop gaan we gezellig borrelen.

Gezien de belangrijke onderwerpen vragen wij zoveel mogelijk leden en ouders van jeugdleden om aanwezig te zijn. Mocht je echt niet bij aanwezig kunnen zijn, dan verzoeken wij jou je af te melden bij Judith (secretariaat@synergo.nl).

De stukken voor jaarvergadering ontvang je op 30 mei per e-mail en zijn vanaf dan ook op te vragen bij Judith (secretariaat@synergo.nl).

Agenda

 1. Welkom en opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen JAV 12 juni 2017
 4. Mededelingen
 5. Terugblik 2017 – 2018 en vaststellen verslagen van commissies en bestuur
 6. Financieel jaarverslag 2017
 7. Verslag kascommissie
 8. Samenstelling commissies en bestuur
 9. PAUZE
 10. Jaarplan 2017 – 2018 vaststellen
 11. Accommodatie
  1. Bouw + planning
  2. Inrichting kantine
  3. Exploitatie kantine
  4. Inrichting buitenterrein
 1. Besluit huur – koop
 2. Vooruitblik financiële situatie en aankondiging contributieverhoging
 3. Voorstel rookvrije sportvereniging
 4. Spelden & Anne de Roos Beker van Verdienste
 5. Rondvraag
 6. Afsluiting

Borrelen vanaf 22.00 uur!

Met vriendelijke groet,

Synergo bestuur: Harry Blume, Chris Vrolijk, Elline Hemke, Judith Hoogerbeets en Oskar van de Vijver, Huub Geerdink

Zie ook