Overleg met gemeente over de sporthal

nieuwesporthal

Afgelopen week hebben we weer overleg gehad met de gemeente, de architect, de aannemer en de installatieadviseur voor de nieuwe sporthal. Namens Synergo waren Sander Ha. en Hans aanwezig. Het was een constructief overleg over onder andere veiligheid en breedte van looproutes, bouwkundige en installatietechnische details, vandalismebestendigheid en schoonlooproosters.

De meest in het oog springende dingen voor ons zijn ook het aantal vierkante meters, energieneutraal, stoeltjes en de kleuren.

Aantal m2

Het ontwerp en de plattegrond van de kantine hebben we nu vastgesteld op 213 m2. Dit is volgens een ondertekend ontwerp en conform eerdere afspraken. belangrijk om vast te stellen, want dit is gekoppeld aan de huurprijs.

Energieneutraal en aardgasloos

Het gebouw is energieneutraal en aardgasloos. De jaarlijks benodigde energie is nul op gebouwniveau. Een dak vol zonnepanelen wekt de stroom op. Dit weegt op tegen wat over een heel jaar genomen weer nodig is om het gebouw te verwarmen en van warm (douche)water te voorzien. Dat is mogelijk bij een heel goed geïsoleerd gebouw en zuinige installaties. Gasloos is ook van belang voor onze keukenapparatuur en voor de veiligheid.

Wij moeten bij de inkoop van (keuken)apparatuur dus rekening houden met zeer energiezuinige elektrische apparaten, zuinige verlichting en natuurlijk met ons gedrag! Dit heeft ook gevolgen voor onze energierekening. We hadden in 2014 een rekening van € 7.000 terwijl we de kantine in de winter nauwelijks gebruikten en duurzaamheid niet echt hoog in het vaandel stond.

Stoeltjes en kleuren

De stoeltjes op de tribune die de architect voorstelde zijn op onze wens verdwenen en vervangen door houten zittingen.

Kleurstelling sportvloerOok hebben we de kleurstelling en het materiaal van alle vloeren besproken. De kleuren van de sportvloer worden blauw voor het speelveld en bruin voor de uitloopstrook en cirkels.

Daarbij is ook de belijning en positie van grondpotten (voor de palen) aan de orde geweest. Er komen naast de veldpotten voor het seniorenveld ook veldpotten voor de 3 jeugdvelden.

Kantine

De inrichtingscommissie bekijkt de overige voorstellen en die zijn dan weer uitgangspunt voor de uitwerking van de kantine. Synergo moet ook nog een knoop doorhakken over het plafond; dat kan een door de architect voorgesteld systeemplafond zijn, maar er zijn mogelijk ook andere alternatieven. Zoals lamellen zoals in veel winkels (kijk maar eens omhoog in plaats van naar al die kleren) of geheel open, of…? Belangrijk voor de akoestiek is dat de ‘galm’ beheersbaar blijft, want de vloer is niet geluiddempend.

Op de transparante gevel boven de kantine komt een groot logo van Synergo. Verder komen er op de gevel van de sporthal silhouetten van sporters, met daarbij meerdere korfbalsilhouetten. Niet met paal en korf, maar toch zeer herkenbaar…

Groet,
Namens de accommodatiecommissie,
Hans.

 

Zie ook