Heel fijne Kerstdagen en een geweldig 2018

Prettige feestdagen

Beste Synergo-familie, het jaar zit er bijna op! Er is veel gebeurd de afgelopen tijd. Onze kantine is gesloopt, het terrein is één grote bouwput. Maar wat we ervoor terugkrijgen is natuurlijk fantastisch.

Het bestuur is druk in de weer om alles goed geregeld te krijgen. Veel gebeurt achter de schermen. We proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de belangrijkste ontwikkelingen. Die updates geven we via de mail, de website, Facebook of in persoonlijk contact (tijdens bijeenkomsten). Niet alles zullen we met de leden communiceren; we willen namelijk dat eenieder zich zoveel mogelijk kan blijven focussen op korfbal.

harry-blume-3_104x156Langs deze weg wil ik alle vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor Synergo, heel hartelijk bedanken voor hun fantastische inzet. Samen maken we Synergo en dat blijven we doen, ook in 2018.

Zo ben ik trots op de vele vrijwilligers die elke week klaar staan zodat bijna 400 leden kunnen korfballen. En ik heb grote waardering voor de inzet van de mensen die ervoor zorgen dat we straks in een mooie kantine kunnen vertoeven en het spel naar een nog groter hoogtepunt kunnen brengen in een fantastische sporthal. Ik denk dan niet alleen aan degenen die zich bezighouden met de inrichting en de bouw, maar ook aan al die leden die erg hun best doen om te zorgen dat we de benodigde € 30.000 gaan halen. Ik vind het zonder meer fantastisch dat wij dit allemaal met elkaar realiseren!

We gaan een jaar tegemoet waarin nog veel moet gebeuren, willen we na de zomer klaar zijn met de nieuwe accommodatie. Het bestuur hoopt dan ook (en vertrouwt er op) dat jullie allemaal blijven meehelpen om dit doel te realiseren. Samen kunnen we veel aan, dat heb ik afgelopen (deel van het) jaar mogen ervaren. Het voelt erg goed om deel te mogen zijn van de Synergo-familie.

Ik wens jullie allemaal heel fijne Kerstdagen en een spetterend 2018 toe, mede namens de andere bestuursleden,

Harry Blume,
Voorzitter.

 

Zie ook