Aanbesteding sporthal en kantine van start

De afgelopen weken zijn er weer stappen gezet door de nieuwbouw werkgroep, bestaand uit Lotte van Veldhuizen, Hans de Wind, Laura Trouerbach, Sander Harskamp en Oskar van de Vijver.

Het accent heeft vooral gelegen op het rondkrijgen van het PvE, voorbereidingen van de sloop en de tijdelijke situatie.

Programma van Eisen (PvE) en aanbesteding

Het Programma van Eisen voor de nieuwbouw van de sporthal van de gemeente en de kantine voor Synergo is gereed. De aanbesteding is vrijdag 10 maart gestart. De aanbesteding wordt een Design & Build contract; een contractvorm waarbij de aannemer het ontwerp volledig moet uitwerken op basis van het PvE. En waarbij de gemeente en Synergo de ontwerpen van de aanbieders beoordelen. De randvoorwaarde voor deze beoordeling zijn ook in de afgelopen weken met de gemeente afgestemd.

Parallel aan de aanbesteding is de gemeente ook druk met het wijzigen van het bestemmingsplan. Naar verwachting is medio augustus/september het bestemmingsplan definitief gewijzigd. Hierna kan de bouw daadwerkelijk beginnen.

Tijdelijke situatie

Sportpark-loevenhoutsedijk-langwerpigTijdens de bouw van de sporthal hebben we geen kantinefaciliteiten. Dit gaat dan vooral over de periode van 2de helft veld seizoen 2017-2018 en bij uitloop van de bouwwerkzaamheden 1e helft veld van seizoen 2018-2019.

Ondanks dat er veel activiteiten zullen zijn op het terrein, streven we ernaar wel gebruik te blijven maken van ons kunstgrasveld in de bouwperiode. Afstemming hierover vindt plaats met de gemeente. Met SVE (onze tafeltennisburen) is een verkennend gesprek geweest om te kijken welke mogelijkheden er zijn om tijdens de bouw gebruik te maken van hun kantine. Het eerste gesprek biedt zeker mogelijkheden. Eén en ander bespreken we de komende weken verder.

Voorbereidingen sloop en bouwen

Voordat er gebouwd kan worden, moet er gesloopt worden. Ook hiervoor zijn de voorbereidingen gestart. Zo inventariseren we nu welke contracten we moeten afzeggen, wat er met de inboedel moet gebeuren, wat er weg kan, wat er verkocht of hergebruikt wordt. Ook kijken we al naar onder andere de inrichting van de keuken, de uitvoering voor de bar en de verdere inrichtingsplannen. Om nu het nog relatief rustig is, alles zo goed mogelijk voor te bereiden op de drukte die nog komen gaat.

Planning

Qua planning ziet het er als volgt ongeveer uit:

  • Maart – Oktober 2017; aanbesteden en ontwerpen.
  • 21 oktober tot 31 oktober kantine leeghalen.
  • November 2017 – augustus 2018; Bouwen sporthal.
  • Augustus – oktober 2017; omleggen riool, kabels en leidingen etc.
  • September – oktober 2017; bouw nieuwe brug.
  • Juni/juli 2018 of oktober/november 2018 definitief maken velden.

Voor zover deze update, heb je vragen stel ze gerust Nieuwbouw@synergo.nl

Namens de nieuwbouw werkgroep,
Sander Harskamp.

 

Zie ook