Vier teams voor uitvoering nieuwe accommodatie

sporthal-03

Na het concept Programma van Eisen voor de kantine en sporthal en het concept voor het gewijzigde bestemmingsplan, kunnen we aan de slag met een zo duurzaam mogelijke inrichting, de financiering en de tijdelijke situatie. Ondersteuning en natuurlijk een sloop/afscheidsfeestje van de oude kantine!

De voorbereiding voor het nieuwe complex is opgedeeld in vier teams. Elk bestuurslid begeleidt een team:

  1. Bouw nieuwe complex inclusief tijdelijke situatie (begeleiding: Oskar)
  2. Financiering kantine (begeleiding: Jeroen)
  3. Acties om inrichting kantine te financieren (begeleiding: Anne)
  4. Inrichting en exploitatie kantine en openingsactiviteiten (begeleiding: Huub)

Programma van Eisen

De gemeente heeft een concept Programma van Eisen (PvE ) en een concept voor het gewijzigde bestemmingsplan opgeleverd. Wij geven hierop begin januari feedback.

Naar verwachting is in april de opdracht gegund aan een opdrachtnemer. Synergo is vertegenwoordigd in de beoordeling van de aanbiedingen. Er komt een ‘backoffice’-team om mee te kijken met het aanbestedingsproces. Deze backoffice let op (korfbal)technische zaken, technische zaken, ruimtelijke zaken en sociale veiligheid.

In de sporthal komt een echte korfbalvloer. Afwijkende kleuren voor de uitloop naast het veld en voor cirkels van vrije bal en strafworp, vaste lijnen voor 4korfbal en grondpotten voor de vaste palen.

Financiering

We onderzoeken of we de kantine kunnen kopen. Hiervoor is er een team samengesteld om te onderzoeken of we een obligatielening kunnen uitgeven. Daarnaast zijn er positieve gesprekken met de Triodosbank voor een lening van € 150.000.

Kantine

Op korte termijn is er afstemming met de kantinecommissie, omdat de kantine onderdeel uitmaakt van het PvE en de aanbesteding.

De kantine wordt casco opgeleverd; de vloeren, elektra, wanden, toiletten en het plafond zijn klaar. Wij doen dan de verdere afbouw, zoals onder andere de keuken, de bar en de inrichting. Naast een energiezuinige accommodatie willen we de inrichting zo duurzaam mogelijk hebben. We zoeken nog uit welke subsidieregelingen er beschikbaar zijn.

Onze kantine gaat naar verwachting in december 2017 (!) plat. De kantine moet dan leeg zijn. Alles van waarde uit de kantine moeten we dan hebben verkocht of ergens hebben opgeslagen. Met eind 2017 een mooi legendarisch sloop/afscheidsfeest!?

Tijdelijke situatie

De voorbereiding voor de tijdelijke situatie tijdens de bouw is gestart. Waarschijnlijk is het de periode van het voorjaar veld 2018. Onze voorkeur is te blijven aan de Loevenhoutsedijk tijdens de bouw. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld sportpark Vechtzoom. Later dit jaar nemen we een beslissing. Die is afhankelijk van onder andere de beschikbare ruimte en de veiligheid.

Thermometer kantine inrichtingHulp noodzakelijk

We hebben zeker vanaf nu extra handen nodig! Alle taken zijn in kaart gebracht en in januari en februari bellen we iedereen die nog geen vrijwilligerstaak doet om door te nemen wat jij zou kunnen doen voor Synergo! Dat mag overigens ook een reguliere vrijwilligerstaak zijn natuurlijk.

Vooruitlopend daarop: heb je zin om mee te denken en mee te werken in het eventcoördinatieteam? Meld je dan bij Anne (bestuur@synergo.nl). Dit team gaat zorgen voor het verdienen van de € 30.000 waarmee we de nieuwe kantine gaan inrichten.

Het bestuur.

 

Zie ook