Binnenkort besluit over sporthal en kantine

Bijpraten accommodatie3

Zondagmiddag na de wedstrijden van Synergo 1 en 2 praatte Anne de leden bij over de plannen van de velduitbreiding, kantine en sporthal. Het komt nu echt dichtbij: deze week komt er een bestuursbesluit en schrijft het bestuur een Buitengewone Algemene Ledenvergadering uit, waarbij alle leden stemmen over de plannen.

Omdat dit besluit de belangrijkste is sinds de oprichting van de vereniging, willen we tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) minimaal per team 5 personen (voor de achttallen) en 2 ouders (voor de viertallen) aanwezig zijn.

Rekensommetje BAV

Met 15 seniorenteams zijn dat 75 personen. Met 13 jeugdteams  zijn dat 65 ouders/spelers. En voor de 7 jeugdteams (viertal) zijn dat 14 ouders. Dan hebben we ook nog niet-spelende leden.

Daarom: minimaal 160 personen aanwezig tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering.

Hiervoor sturen we de leden een brief en e-mail en gebruiken we de teamapps.

Wat zijn de plannen

 • Op de plek van de huidige kantine een sporthal met onze nieuwe kantine ertegenaan
 • Het eerste recht op huur van de sporthal
 • De kantine is 200 m2, dit is vergelijkbaar met onze kantine nu, met een mooi terras
 • Vanuit de kantine ruim zicht op de speelvloer binnen en de velden buiten
 • Bij de constructie is rekening gehouden met uitbreiding op het dak van de kantine
 • 2 seniorenvelden en 2 jeugdvelden (1 jeugdveld is ingesneden in een seniorenveld)
 • Een tweede brug voor auto’s, zodat fietsers de bestaande brug kunnen gebruiken
 • Uitbreiding van het parkeerterrein

Wat zijn de kosten?

 • Synergo huurt de nieuwe kantine van de gemeente voor ongeveer € 20.000 per jaar.
 • Er is € 50.000 nodig om de nieuwe kantine in te richten.

Om de kosten te dekken en om te sparen willen we onder andere de kantineomzet verdubbelen (veld- én zaalinkomsten), sponsorinkomsten en events.

Als optie kan Synergo de kantine kopen. Ofwel direct, ofwel over aantal jaar tegen de dan geldende boekwaarde. Daarvoor gaan we geld verzamelen door bijvoorbeeld een obligatielening. Dit onderzoeken we als mogelijkheid. Synergo betaalt dan op de obligaties een rente die hoger is dan de spaarrente.

Proces besluitvorming

 • Dinsdag of woensdag neemt het bestuur een bestuursbesluit en spreekt daarmee de intentie uit achter de plannen te staan. Dit is voor de gemeente Utrecht een formele stap in het proces.
 • In het weekeinde van 22/23 oktober schrijft het bestuur dan een Buitengewone Algemene Ledenvergadering uit, en nodigt daarmee alle (ouders van jeugd)leden uit voor het gezamenlijk besluit over de plannen.
 • De avond van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering zijn er géén trainingen, zodat iedereen in de gelegenheid is aanwezig bij de vergadering aanwezig te zijn.

Vervolgens kan de gemeente Utrecht de procedure inzetten voor bijvoorbeeld de wijziging van het bestemmingsplan en kunnen wij gaan nadenken over de tijdelijke situatie van de bouw etc.

Energiezuinig

aardeHans vertelde nog dat in de aanbesteding is opgenomen dat het complex zeer energiezuinig gaat worden, zo dicht mogelijk tegen energieneutraal aan. Krijgen we dan niet alleen de mooiste, maar ook de meest duurzame korfbalaccommodatie van het land?!

Het gaat dan om isolatie om zoveel mogelijk warmteverlies te voorkomen en minder energieverbruik door bijvoorbeeld energiezuinige installaties en LED-verlichting. Bij de aanschaf van apparatuur en verlichting moet Synergo daar ook bij de kantine op letten. Vervolgens wordt de energie die er nog nodig is zoveel mogelijk duurzaam opgewekt door bijvoorbeeld zon, wind en warmte/koude-opslag.

We maken nog afspraken met de gemeente over de huur- en energielasten.

Wordt vervolgd!
Sander.

 

Zie ook