Sporthal en kantine of niet?

‘Synergo zit in een belangrijke fase’, aldus Anne. ‘We moeten nu belangrijke besluiten nemen om al dan niet te gaan voor een nieuwe kantine met velduitbreiding en een sporthal’. Tijdens de tweede informatiebijeenkomst presenteerde Oskar namens het bestuur de laatste stand van zaken.

Kunnen we eind oktober/ begin november tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering een goed besluit nemen over deze belangrijkste beslissing sinds de oprichting van Synergo in 1996?

Bijpraten accommodatie 20161005 kleinOskar vroeg de ongeveer 30 aanwezigen mee te denken, kritisch te zijn op de plannen en ideeën en vooral om veel vragen te stellen: zijn de plannen voor de kantine, accommodatie, afspraken en financiën duidelijk, goed beargumenteerd en compleet?

De plannen

 • Op de plek van de huidige kantine een sporthal met onze nieuwe kantine ertegenaan.
 • De kantine is 200 m2, dit is vergelijkbaar met onze kantine nu.
 • 2 seniorenvelden en 2 jeugdvelden (1 jeugdveld is ingesneden in een seniorenveld).
 • Een tweede brug voor auto’s, zodat fietsers de bestaande brug kunnen gebruiken.

Wat kost dat?

 • Synergo zal de nieuwe kantine huren van de gemeente; ongeveer € 20.000 per jaar.
 • Later moeten dan alleen de onderhoudskosten overblijven; ongeveer € 4.000 per jaar.
 • Er is € 50.000 nodig om de nieuwe kantine in te richten.

Penningmeester Jeroen houdt in de scenario’s voor de begrotingen rekening met een gelijkblijvende contributie, een groei van de omzet en winstmarge van de kantine en meer sponsorgelden. Ook is er een scenario dat het ledenaantal plots daalt. Daarvoor gebruiken we een buffer om twee jaar lang grote (financiële) tegenslagen te kunnen opvangen en om maatregelen te kunnen treffen.

Accommodatie bijpraten

Hoe gaan we dit doen?

 • Kantine: na een maand geturfd te hebben wat er verkocht is, heeft de kantinecommissie een goed beeld dat aangeeft dat de omzet kan stijgen. Het nieuwe kassasysteem en de vaste barpoule helpen daaraan mee.
 • Sponsoring: de nieuwe sponsorcommissie heeft als doel om in 2018 80 reclameborden verkocht te hebben. 40 via het netwerk van leden, 40 bij bedrijven in de wijk.
 • Crowdfunding: Acties van de leden om geld binnen te halen, Synergo-obligaties voor de kantine en /of een sponsorloop, flessen inzamelactie etc.
 • Uitgaven verminderen: Geen bezuinigen op de pijler ‘korfbal voorop’ (trainerskosten, begeleiding etc.), maar we kijken kritisch naar wat we uitgeven. Bijvoorbeeld in de vakanties huren we vaak de sporthal, maar zijn er heel weinig teams aanwezig.
 • Contributie: we gaan niet van uit een contributieverhoging.

Sporthal voor SynergoDoelen Synergo

 • Voldoende buitenruimte voor competitie en training
 • Zeggenschap over binnenaccommodatie: tijdens ontwerpfase en gebruiksfase
 • Veilig, aantrekkelijk sportpark met hoge verblijfskwaliteit
 • Een toekomstbestendige financiële situatie en organisatorische structuur
 • De nieuwe accommodatie heeft positieve gevolgen voor drie pijlers van Synergo: Korfbal voorop, Synergo is mijn korfbalclub en Synergo sociaal
 • Een plan dat door de ledenvergadering is goedgekeurd

Wat is het alternatief?

Ondanks dat dit een geweldige en unieke kans is, moeten we realistisch en kritisch zijn. Als de plannen onuitvoerbaar blijken te zijn, is het alternatief:

 • 2 gymzalen op het terrein
 • Geen velduitbreiding, waardoor het te krap gaat worden voor alle teams op zaterdag
 • Geen sporthal en dus geen zekerheid over zaalcapaciteit op de lange termijn
 • De onderhandeling start opnieuw, maar gemeente zal niet snel opnieuw investeren in deze accommodatie
 • Als op termijn toch velduitbreiding, dan moet de kantine alsnog vernieuwd worden, maar zonder financiering van de gemeente

Vervolg

Na al het voorbereidende werk van Hans overlegt het bestuur maandag 12 oktober met de gemeente Utrecht. De werkgroepen en commissies werken de plannen verder uit. Het bestuur neemt een bestuursbesluit waarin het de intentie uitspreekt achter de plannen te staan. Dit is een formele go voor de gemeente om diverse procedures in werking te kunnen zetten (bijvoorbeeld de wijziging van het bestemmingsplan).

Er volgen nog op korte termijn informatiemomenten op zaterdag en zondag en een informatiebijeenkomst voor de jeugdleden met ouders.

accommodatie-sportpark-dom

Samen tijdens de ledenvergadering

Daarna zijn de Synergo-leden aan het woord tijdens een buitengewone vergadering, eind oktober/ begin november. Tijdens deze vergadering beantwoorden we samen twee vragen:

 1. Doe je mee met deze plannen?
 2. Wat ga jij doen om deze plannen werkelijk te maken?

We krijgen dit pas voor elkaar met z’n allen: we hebben alle leden nodig om mee te denken en mee te doen! Want, Synergo dat zijn wij!

Namens het bestuur en de werkgroepen,
Sander.

 

Zie ook